Prøv avisen

Odderen er måske flyttet til Fyn

Selvom odderen har været uddød på Fyn i årtier, så regner biologerne med at finde spor af den ved ny tælling

Odderen har været regnet for uddød på Fyn i de seneste 30 år. Alligevel er der sandsynlighed for, at det fiskeglade rovdyr er tilbage på Fyn forud for en stor optælling af oddere i foråret.

- Hvis der er oddere derude, har vi en god chance for at finde dem. Vi håber at finde enkelte oddere, siger Leif Bisschop-Larssen, naturvejleder ved Naturstyrelsen i Odense.

I marts og april skal Naturstyrelsen besøge 113 steder på Fyn og kigge efter spor af odderen. Eftersøgningen af odderen på Fyn er det sidste led i en landsdækkende kortlægning af odderbestanden i Danmark. Der er tale om en gentagelse af en overvågning, der sidst blev udført i 2004.

Selvom der ikke blev fundet oddere på Fyn ved sidste overvågning, tror Leif Bisschop-Larssen, at sandsynligheden er større denne gang.

Efter odderen var tæt på at uddø i 1980'erne, er bestanden vokset i løbet af 1990'erne. Odderen har især spredt sig sydpå fra det nordvestlige Jylland. Men den kan godt have krydset Lillebælt til Fyn.

- Vi har ét konkret fund på Fyn fra 2007, hvor vi fandt en trafikdræbt odder. Den kan være svømmet over Lillebælt eller gået over isen. Hvis bestanden bliver tilstrækkelig tæt i Jylland, vil unge dyr vandre ud og bestanden sprede sig, siger Leif Bisschop-Larssen.

Nu skal han sammen med andre kolleger ud og lede efter ekskrementer og fodspor ved vandløb og søer. Odderen er meget sky, så om den er kommet til Fyn må bero på, hvad den har efterladt af spor.

Odderen er med i EU's habitatdirektiv og totalfredet i Danmark. Det betyder, at Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte den.

Efter kortlægningen af oddere på Fyn skal de nationale data samles, så der bliver skabt overblik over, hvordan bestanden ser ud.