Prøv avisen

Opråb: Socialt udsatte skal ikke bøde for satspulje-svindel

Generalsekretær Robert Hinnerskov fra Isobro erkender, at man ikke kan vide, hvem det præcist er, der ikke har fået penge på grund af svindelen, men han mener alligevel, at puljen skal forøges. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Socialt udsatte skal ikke mangle de 111 millioner kroner, som forsvandt med bedrageriet med de såkaldte satspuljemidler. Sådan lyder det nu fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation og oppositionen i Folketinget

Det er ikke rimeligt, at socialt udsatte skal bøde for, at en betroet medarbejder i Socialstyrelsen angiveligt har stjålet 111 millioner kroner over 16 år fra den såkaldte satspulje.

Det budskab kommer nu både fra Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Alternativet og fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, Isobro. Oppositionspartierne er alle med i forliget om satspuljen, og de har gjort det til et ultimativt krav, at de socialt udsatte kompenseres i de kommende forhandlinger om fordelingen af puljen.

Generalsekretær Robert Hinnerskov fra Isobro erkender, at man ikke kan vide, hvem det præcist er, der ikke har fået penge på grund af svindelen, men han mener alligevel, at puljen skal forøges. Teknisk fungerer satspuljen sådan, at der hvert år afsættes penge til sociale formål, som ofte løber i tre eller fire år, og derefter løber pengene tilbage i puljen, så folketingspolitikerne kan bevillige dem til nye formål. Medarbejderen i Socialstyrelsen har ifølge tilligere oplysninger overført nogle af disse tilbageførte penge til sine egne konti.

”Vi synes ikke, de social udsatte skal mangle 111 millioner kroner. Selvfølgelig er det et mindre beløb i forhold til alle de midler, der ligger i satspuljen, men dette handler ikke om størrelsen. Vi kan ikke være bekendt, at der mangler en eneste krone over for socialt udsatte,” siger Robert Hinnerskov.

Men har nogen savnet de penge. Isobro har jo ikke selv i de forløbne år gjort opmærksom på, at der var færre penge til udlodning på grund af svindelen i Socialstyrelsen?

”Man kan jo ikke vide det. Jeg har læst finanslovene de sidste 12 år, men den giver ikke indsigt i, om pengene går de rigtige steder hen. Jeg bygger det bare på, at der må være de penge, der er bevilliget, og nogle af de ansvarlige må tage hånd om at sikre, at pengene går de rigtige steder hen.”

Der er store udsving i, hvor mange penge der er i satspuljen fra år til år. Hvorfor kaster I jer lige over de 111 millioner kroner, som endda er tabt over 16 år og kun udgør syv millioner kroner om året i gennemsnit?

”Du har fuldstændig ret. Jeg sidder heller ikke med materiale foran mig, som viser, at disse penge eksplicit er gået fra de udsatte. Jeg har bare forstået det sådan, at det er sikkert, at beløbet mangler. Og for det andet er det ubærligt, at de svage i samfundet skal lide under svindel. Isobros medlemmer fundraiser til forskellige projekter. Offentlige puljer er en del af de penge, der er til rådighed, når man skal finansiere socialt arbejde. De leder efter hver eneste krone, og derfor har selv små beløb en stor betydning. For dem er det betydningsfuldt.”

Der er en undersøgelse i gang for at opklare svindelsagen i Socialstyrelsen. Hvorfor venter I ikke med at kræve pengene tilbage, til det er opklaret, hvor mange af de 111 millioner kroner, man eventuelt kan få tilbage i Socialstyrelsen?

”Jeg synes, vi allerede nu skal have sikkerhed for, at uanset hvordan de penge findes igen, må de ikke mangle i det sociale arbejde. Alle vil da håbe, at der er værdier, som kan realiseres, så udgiften for staten bliver mindre end de 111 millioner kroner.”

Denne sag kunne opstå, fordi der er utrolig mange puljer og et meget indviklet system for bevillinger til socialt arbejde. Burde I ikke satse på at få lavet det om i stedet for at fokusere på beløbet 111 millioner kroner?

”Vi har allerede svaret ved at give et høringssvar til den rapport, der kom i september om en ny, statslig støttestruktur og en forenkling af administrationen af tilskud. Jeg ved meget vel, at man ikke fra den ene dag til den anden laver store systemer om, men med udkastet har vi fået sat nogle rigtige retningspile. Mens jeg har ventet på det endelige forslag fra regeringen, har jeg sagt, at uanset, hvad politikerne måtte nå frem til, kan vi da bare gå i gang med de positive konkrete forslag om ændringer, der ligger i rapporten om støttestrukturen.”

”Jeg håber virkelig ikke, at det arbejde bliver tabt på gulvet på grund af svindelsagen. Vi må alle sammen jagte enkelhed og gennemskuelighed. Men som Carl Holst (folketingsmedlem for Venstre, red.) siger til Altinget.dk i dag (i går, red.) må det ikke stoppe fjernelsen af de administrative byrder for det frivillige, sociale arbejde, så man igen skruer op for bureaukratiet, fordi der har været en møgsag,” siger Robert Hinnerskov.

Kristeligt Dagblad har skriftligt spurgt socialordførerne for Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om, hvordan de ser på oppositionens krav om at lægge 111 millioner kroner ekstra til socialt udsatte i satspuljen.

Det vil Dansk Folkepartis socialordfører Karin Nødgaard ikke umiddelbart være med til.

”Jeg synes ikke, man skal tage satspuljeforhandlingerne som gidsel. Hvem skal have de 111 millioner kroner, og hvor skal de komme fra? Det er svært at finde ud af, hvem der har mistet dem, så jeg vil gerne have en redegørelse først om hele forløbet, som måske kan komme sidst på året. Så der skal først ryddes op i den sag,” siger Karin Nødgaard.

Ingen af de øvrige borgerlige ordførere svarede inden redaktionens slutning.