Prøv avisen

Økonomer: Brug dine penge her frem for passiv bankkonto

Boliginvesteringer, låneomlægning og fornuftige værdipapirer kan være gode alternativer til en indlånskonto.

Danskerne havde sidste år et rekordstort beløb på 546 milliarder kroner stående på deres indlånskonti.

Pengene giver stort set ingen renter og udhules desuden af inflationen.

Disse steder vil mange forbrugere ifølge økonomer få mere ud af at placere deres penge:

* Boliginvesteringer: Ikke mindst energirenoveringer kan både give boligejeren selv et hurtigt afkast og samtidig betyde en højere boligværdi.

* Omlægning af bolig- og banklån: Har man lån på fire-fem procent og samtidig en hel del penge stående på sin indlånskonto, kan det være en god forretning at omlægge lån og afvikle noget af gælden samtidig.

* Investeringer i værdipapirer: Banken kan hjælpe med at finde din risikovillighed. Men det kan være klogt frem for de omkostningstunge investeringsforeninger at kigge nærmere på de passive indeksfonde, som også er underkastet fælles EU-regler.

* Ønsker man alligevel af en eller anden grund at have et større beløb stående på sin indlånskonto, så skal man sørge for, at beløbet ikke overstiger de cirka 750.000 kroner, der er omfattet af en indskydergaranti, hvis banken går fallit.

Kilder: Spar Nord, mybanker.dk, Forbrugerrådet Tænk.