Oldgræsk truet som universitetsfag

Det Nye Testamentes originalsprog, oldgræsk, bliver måske helt nedlagt som grundfag på Københavns Universitet. En ulykke for teologifaget, siger fagfolk

Oldgræsk er et blandt flere sprog som er truet af spareøvelser på danske universiteter. -
Oldgræsk er et blandt flere sprog som er truet af spareøvelser på danske universiteter. -. Foto: Kim Schou.

Siden Reformationen i 1500-tallet har der været undervist og forsket i klassisk græsk på Københavns Universitet, så der ét sted i Danmark fandtes en ekspertise i det sprog, Det Nye Testamente er skrevet på. I en periode var klassisk græsk også et forholdsvis stort gymnasiefag, men nu befinder det bibelske originalsprog sig på en liste over i alt 13 små sprogfag, som Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet har sat på en observationsliste med risiko for lukning.

Fakultetet har netop besluttet at nulstille optaget for samtlige 13 uddannelser i 2016. Og i de kommende måneder vil der blive foretaget en grundig analyse, inden det besluttes, hvilke uddannelser der helt skal ophøre. Nogle fag kan måske slås sammen til én kombineret uddannelse, påpeger fakultetets dekan, professor Ulf Hedetoft.

”Vi er nødt til at planlægge det nøje og ikke foretage snuptagsløsninger. De 13 uddannelser er valgt, fordi det er de mest økonomisk sårbare uddannelser. Der er et forholdsvist stort frafald, og der er ikke meget studiemiljø. At lukke uddannelser er altid noget, man gør med tungt hjerte, men økonomien hænger ikke sammen,” siger han.

Dekanen pointerer, at tre af den senere tids politiske tiltag - dimensioneringsreformen, fremdriftsreformen samt den generelle besparelse på finansloven fra 2016 og frem - i alt indebærer, at Det Humanistiske Fakultet skal spare mellem 100 og 125 millioner kroner om året.

Ud over klassisk græsk er uddannelserne moderne Indien, eskimologi, finsk, hebraisk, indologi, sydøstasien, tibetologi, indoeuropæisk, balkanstudier, indianske sprog og kulturer, tyrkisk og polsk i søgelyset.

”Enkelte fag er mere i farezonen end andre, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige hvilke eller udpege fag, der med sikkerhed blive bevaret,” siger Ulf Hedetoft, som tilføjer, at der i løbet af foråret vil blive en afklaring om, hvilke uddannelser der skal ophøre.

At det overhovedet kan komme på tale at nedlægge klassisk græsk vækker bestyrtelse på Saxo-Instituttet, som græsk og latin hører under. I en kronik i dagens Kristeligt Dagblad skriver professor Sten Ebbesen, at ”et tilbageblivende latin uden græsk som søsterfag vil være berøvet meget af sit kulturhistoriske grundlag”, og Thomas Heine Nielsen, lektor ved instituttet med ekspertise i klassisk græsk, advarer om, at der med tiden kan mangle undervisere på teologistudiet med oldgræsk-indsigt, efterhånden som de nuværende går på pension.

”Det vil være en ulykke, hvis klassisk græsk forsvinder, og det vil få en del af fundamentet for teologiuddannelsen til at smuldre,” siger han.

Lektoren oplyser, at der i øjeblikket er seks ansatte på universitetet med ekspertise i klassisk græsk. 32 studerende har klassisk græsk som grundfag, og derudover er der et antal sidefags- og propædeutikstuderende i oldgræsk. Og studerende på fagene teologi, religionshistorie, religionssociolog og indoeuropæisk skal også ”en tur forbi oldgræsk-butikken” i løbet af deres studium, som han formulerer det.

Thomas Heine Nielsen betoner, at det ikke kun er deres eget fag, han og de andre klassiske filologer begræder det mulige tab af:

”Ligesom det er et tab for biodiversiteten, hver gang en dyreart udryddes, er det trist, når fagdiversiteten indsnævres. Jeg mener, det har en værdi i sig selv, at universitetet har en så bred ekspertise som muligt, også inden for sprogfagene.”