Omstridt overlæge er blevet pensum i fake news – ”karaktermord”, siger han selv

Overlæge Morten Frisch er en af landets mest markante kritikere af omskæring. Nu bliver studerende på Københavns Universitet undervist i hans forskningsformidling i forløb om falsk sundhedsvidenskab. Forsøg på at karaktermyrde mig, siger han

Overlæge Morten Frisch (billedet) er ansat som forsker ved Statens Serum Institut samt adjungeret professor ved Aalborg Universitet, og han er kendt for i mange år at have været en af de mest markante modstandere af drengeomskæring. Men nu er hans måde at formidle sin forskning på blevet en del af et fem-ugerskursus på Københavns Universitet, hvor kursisterne skal lære at genkende og gennemskue ukorrekt og falsk formidling af sundhedsvidenskab. Arkivfoto.
Overlæge Morten Frisch (billedet) er ansat som forsker ved Statens Serum Institut samt adjungeret professor ved Aalborg Universitet, og han er kendt for i mange år at have været en af de mest markante modstandere af drengeomskæring. Men nu er hans måde at formidle sin forskning på blevet en del af et fem-ugerskursus på Københavns Universitet, hvor kursisterne skal lære at genkende og gennemskue ukorrekt og falsk formidling af sundhedsvidenskab. Arkivfoto. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix.

Når kursister på Københavns Universitet bliver undervist i formidling af falsk sundhedsvidenskab, er det med overlæge Morten Frisch som pensum.

Han er ansat som forsker ved Statens Serum Institut samt adjungeret professor ved Aalborg Universitet, og han er kendt for i mange år at have været en af de mest markante modstandere af drengeomskæring. Da der forrige år blev stillet et borgerforslag om at forbyde omskæring, var Morten Frisch også en af personerne bag.

Nu viser det sig, at hans måde at formidle sin forskning på er en del af et fem-ugerskursus på Københavns Universitet, hvor kursisterne skal lære at genkende og gennemskue ukorrekt og falsk formidling af sundhedsvidenskab. Her bliver opslag på Morten Frischs hjemmeside samt sociale medier diskuteret.

Dan Meyrowitsch har de seneste to år stået for at koordinere undervisningen i forløbet, som inkluderer både internationale og danske studerende typisk på hold af omkring 35. Han er epidemiolog og forskningsleder ved institut for folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Derudover er han en del af formandskredsen i foreningen Circuminfo, der arbejder for at formidle evidensbaseret information om drengeomskæring.

”I undervisningen har vi valgt at inkludere et element, der handler om sundhedsformidling på sociale medier både på godt og ondt med fokus på det, vi kalder fake health science (falsk sundhedsvidenskab, red.), som er en knopskydning af det, man kalder fake news,” siger Dan Meyrowitsch.

Han forklarer, at de studerende blandt andet skal medvirke i en simuleringsøvelse i en lukket gruppe på Facebook. Her skal de diskutere drengeomskæring, og om det fører til seksuel dysfunktion. ”Ammunitionen” – som Dan Meyrowitsch udtrykker det i gruppen – som skal tale imod drengeomskæring, kommer fra et studie af overlæge Morten Frisch fra 2011, hvor han konkluderer, at tre gange så mange omskårne som ikke-omskårne mænd klager over problemer med at få orgasme.

”De studerende skal vide, at der er publiceret flere systematiske videnskabelige litteraturgennemgange af eksisterende studier, som viser, at det ikke forholder sig, som Morten Frisch konkluderer. Der er nemlig tale om, at Morten Frisch cherry picker (nøjes med at nævne det, der støtter hans formål, red.) og fravælger den bedste viden på området, som taler imod hans påstand, når han formidler sin forskning,” mener han.

En anden del af forløbet for de studerende er metodeundervisning. Også her er Morten Frisch en del af pensum. Konkret skal de studerende forholde sig til et studie fra 2016, hvor Morten Frisch konkluderer, at omskårne drenge har en forhøjet relativ risiko for forsnævring af urinrørsåbningen på mellem 16 og 26 gange i forhold til ikke-omskårne.

De studerende skal her tage stilling til forskellen mellem relativ og absolut risiko, forklarer Dan Meyrowitsch:

”Morten Frisch har fundet 3375 omskårne drenge over en cirka 20-årig periode. Det er korrekt, at omskårne drenge har en forhøjet relativ risiko for forsnævring af urinrørsåbningen. Men han finder altså kun 6 drenge med den her sygdom, hvilket vil sige, at den absolutte risiko for, at det er tilfældet, er 6 ud af 3375,” forklarer han og fortsætter:

”Den meget lave absolutte risiko for denne sygdom blandt omskårne er også bekræftet af et studie fra Rigshospitalet. Så i sin udlægning overdriver han risikoen ved omskæring og får det til at fremstå som et yderst farligt indgreb,” siger Dan Meyrowitsch.

Det er ikke første gang, at Morten Frisch møder modstand for sit virke. I 2017 sendte 62 navngivne personer – heriblandt nogle forskere – et brev til en række institutioner og myndigheder. I det lød der kritik af, at Morten Frisch skulle lede Projekt Sexus-befolkningsundersøgelsen, som udkom sidste år, og blandt andet ”forestå indsamling, analyse og formidling af data vedrørende blandt andet drenge-omskæring”.

Videre stod der i brevet:

”Morten Frisch har i en årrække agiteret for en specifik personlig og politisk agenda, nemlig forbud og kriminalisering af de danske minoritetsgrupper, der benytter drengeomskæring.”

En af underskriverne var Dan Meyrowitsch. Han forklarer, hvorfor netop Morten Frisch nu er en del af undervisningen på Københavns Universitet:

”Vi er flere – forskere, eksperter og undervisere – der har læst hans artikler og er kritiske over for ham. Det er ikke, fordi jeg selv og andre klandrer ham for videnskabelig uredelighed. Det er heller ikke derfor, han er case i undervisningen. Det er udelukkende på grund af hans forskningsformidling,” siger Dan Meyrowitsch.

Du har valgt at tage udgangspunkt i netop Morten Frisch i undervisningen. Skyldes det, at du har noget personligt imod ham og hans måde at formidle sin forskning på?

”Nej, det synes jeg ikke er rigtigt. Hans måde at formidle viden på gør ham til en fantastisk case i den her sammenhæng. Derudover er det hans forskningsformidling, som bliver benyttet i undervisningen, og altså ikke noget, jeg selv har fundet på,” siger Dan Meyrowitsch og tilføjer:

”Jeg ser ikke det her som led i et karaktermord på ham.”

Morten Frisch ser anderledes på, at hans forskningsformidling er blevet en del af undervisningen:

”Naturligvis er dette personangreb fra Dan Meyrowitsch endnu et forsøg på at karaktermyrde mig. På sin egen bizarre måde er det nærmest ærefuldt, at en lektor på Københavns Universitet finder mine ytringer så interessante, at han bruger så meget af sin tid på at mistænkeliggøre mig,” skriver Morten Frisch i en mail til Kristeligt Dagblad og henviser til episoden i 2017, hvor Dan Meyrowitsch og 61 andre navngivne personer sendte et brev til en række institutioner og myndigheder med en kritik af Morten Frisch:

”Her stod Dan Meyrowitsch – sammen med landets rabbinere og en lang række andre omskæringsforsvarere – bag en storstilet smædekampagne mod mig, hvis formål var at få mig fyret og frataget mit professorat for at lukke munden på mig i omskæringsdebatten. Det er simpelthen blevet en besættelse for ham at beklikke min hæderlighed som læge og forsker,” mener Morten Frisch.

”Hvad angår, at Dan Meyrowitsch mener, at jeg cherry picker, så er det en besynderlig påstand fra en biolog med speciale i tropiske parasitsygdomme, der aldrig selv har publiceret én eneste fagfællebedømt videnskabelig artikel om drengeomskæring, og som gang på gang skævvrider de omskæringsrelaterede forskningsresultater, han udtaler sig om,” mener Morten Frisch.

Blandt andet undgår du, ifølge Dan Meyrowitsch, at omtale flere systematiske videnskabelige litteraturgennemgange af eksisterende studier, som taler mod din påstand om, at tre gange så mange omskårne som ikke-omskårne mænd klager over problemer med at få orgasme. Hvad tænker du om det?

”Al den forskning, jeg omtaler i omskæringsdebatten, har relevans for omskæring af mindreårige raske drenge og ikke omskæring af voksne mænd i for eksempel Afrika. De systematiske reviews, som Dan Meyrowitsch flittigt benytter i sin kampagne for at bagatellisere problemerne ved drenge-omskæring, belyser overhovedet ikke de seksuelle følgevirkninger efter drengeomskæring. I stedet handler de alene eller altovervejende om omskæring af voksne mænd og er derfor støj i den hjemlige drengeomskæringsdebat,” mener Morten Frisch.

Ifølge Dan Meyrowitsch undlader du at fremhæve, at du i dit studie fra 2016 kun fandt seks tilfælde af forsnævring af urinrørsåbningen ud af i alt 3375 omskårne drenge. Er det korrekt?

”Det er beskæmmende, at en universitetslektor – ovenikøbet i faget epidemiologi – fremfører så ukvalificeret kritik af vores epidemiologiske artikel. I den advarer min medforfatter og jeg netop eksplicit imod det misbrug af notorisk inkomplette registerdata, som Dan Meyrowitsch bygger sin kritik på. I lyset af hans faglige baggrund kan der ikke være tvivl om, at han udbreder sin misinformation om, hvad vores undersøgelse faktisk viser, mod bedre vidende,” skriver Morten Frisch.

Steffen Loft er institutleder på institut for folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han forklarer, at han er bekendt med, at Morten Frisch og Dan Meyrowitsch ser forskelligt på omskæringsspørgsmålet, men at han umiddelbart ikke finder undervisningen problematisk:

”Som institutleder har jeg ikke detailkendskab til indholdet af vores mange kurser. På nuværende tidspunkt har jeg ikke nogen konkret holdning til indholdet af denne undervisning, og jeg har fuld tillid til Dan Meyrowitschs faglige integritet,” siger Steffen Loft.