Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Ordblinde skal ind på arbejdsmarkedet

Fem procent af voksne danskere har vanskeligt ved at læse eller skrive på grund af ordblindhed. Og det er gruppen af ordblinde, som regeringen, Enhedslisten og SF nu vil hjælpe med en bevilling på 7,2 millioner kroner.

Medarbejdere med læse- og skrivehandicap må ikke hægtes af arbejdsmarkedet, lyder det fra beskæftigelsesministeren

”Jeg har altid fået af vide, at jeg aldrig vil blive til noget”.

Det siger 29-årige Nicolai Jul Larsen, der er ordblind. Han havde store problemer med at læse og skrive i folkeskolen, men i dag går det meget bedre med stavningen, selvom de stumme d'er stadigvæk kan drille engang imellem.

Nicolai Jul Larsen er blandt de cirka fem procent voksne danskere, som har vanskeligt ved at læse eller skrive på grund af ordblindhed. Og det er gruppen af ordblinde, som regeringen, Enhedslisten og SF nu vil hjælpe med en bevilling på 7,2 millioner kroner.

Det glæder Nikolaj Jul Larsen. Han håber, at udmøntningen af aftalen kan være med til at oplyse ordblinde og såkaldte læse-skrivesvage om de hjælpemuligheder, der findes.

”Jeg ville ønske, at der var nogen, da jeg var yngre, som var stået frem og havde fortalt mig om alle de hjælpemuligheder, der var. Så ville jeg virkelig have taget dem til mig,” siger han.

Pengene fra regeringen og dens støttepartier skal bruges til opsøgende arbejde blandt ufaglærte og ledige. Ifølge Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Christian Juhl, er der rigtig mange ordblinde på det danske arbejdsmarked, som har behov for hjælp.

”Mange har skræk for at komme på skolebænken, fordi deres folkeskole var ét langt nederlag. Derfor opsøger de som voksne ikke selv undervisning. Der skal opsøgende arbejde til. Og det er det opsøgende arbejde, som vi nu sætter penge af til,” siger beskæftigelsesordføreren.

På finansloven i 2012 blev der også afsat midler til opsøgende arbejde over for ordblinde ufaglærte og ledige. Pengene er blandt andet blevet brugt til udviklingsprojekter for ordblinde og virksomhedsbesøg, hvor ordblinde medarbejdere er blevet orienteret om ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning og mulighederne ved anvendelse af it.

Bevillingen til disse projekter er udløbet i år, men det er erfaringerne herfra, som skal bruges i det fremadrettede arbejde med ordblinde, fortæller Christian Juhl.

”På arbejdspladsen og i a-kasserne er der gode muligheder for at inspirere ordblinde og læse-skrivesvage til at komme i gang med uddannelse og især med at bruge de tekniske hjælpemidler, der i dag er til rådighed. Det vil give mange mennesker nye muligheder, både for at forbedre deres livskvalitet og deres muligheder på arbejdsmarkedet,” siger han.

Også beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) er glad for ordblindeaftalen, der ifølge ham er med til at sikre hjælp på et tiltrængt område.

”Medarbejdere med læse- og skrivehandicap må ikke hægtes af udviklingen på vores arbejdsmarked. Kravene til kompetenceudvikling og tilegnelse af ny viden vil fortsat være stigende, og vi skal have alle med. Ordblinde og læse- og skrivesvage kan være særligt udfordrede, og derfor er det vigtigt at sikre den rette hjælp,” skriver Henrik Dam Kristensen i en mail til Kristeligt Dagblad.Hverdagen er da også blevet lettere for Nicolai Jul Larsen, der i dag er ansat i Københavns Lufthavn. For efter at han har fået hjælp med sin ordblindhed i sin fagforening, har lufthavnen lavet en video med ham om ordblindhed, der har kørt på bemandingsstuerne i hele lufthavnen.

Og det har givet et skub til mange ansatte, som har fulgt Nicolai Jul Larsens eksempel og går til ordblindeundervisning.

Nikolaj Jul Larsen føler selv, at han har modbevidst dem, der har fortalt ham, at han aldrig vil blive til noget. I dag fortæller han også unge om, hvordan de får hjælp med deres læse- og staveproblemer.

”Fagforeningen låner mig engang imellem, når de tager ud og holder foredrag på ungdomsskolerne. Og her fortæller jeg de unge, at selvom man er ordblind, kan man altså godt få hjælp”.