Prøv avisen

Organisationer: Situationen for hjemløse migranter er uholdbar

. – Foto: Søren Staal.

Op mod 500 hjemløse migranter lever lige nu i buskadser, forladte bygninger og på varmeriste rundt om i København, fordi de ikke er berettiget til hjælp via det offentlige system. Landets sociale organisationer opfordrer i et fælles brev til øjeblikkelig politisk handling

En række af landets førende sociale organisationer slår alarm. I løbet af de senere år har organisationerne oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser fra fattige fra hele Europa, der kommer til Danmark i håbet om at finde arbejde, men som i stedet ender i social deroute.

LÆS OGSÅ: Stanken af hjemløshed

Mit bud ligger på, at op mod 500 hjemløse migranter lige nu opholder sig i København uden noget reelt sted at overnatte. Etisk og samfundsmæssigt er det ganske enkelt uacceptabelt, siger Bjørn Berndorff, leder af Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade i København.

Sammen med Missionen Blandt Hjemløse, Hovedstadens Røde Kors og Projekt Udenfor, der alle arbejder for at hjælpe hjemløse og socialt udsatte, har Kirkens Korshær sendt et brev til blandt andre social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), for at understrege, at grænsen er nået. De finder det dybt kritisabelt, at ansvaret for de mange udenlandske hjemløse alene er overladt til hjælpeorganisationerne.

Størstedelen af migranterne er EU-statsborgere, der derfor ifølge organisationernes tolkning af loven opholder sig lovligt i Danmark, men som lever som hjemløse uden at have et dansk personnummer og ikke har adgang til hjælp via det offentlige system.

Hovedparten stammer fra Rumænien og Polen, men også unge spaniere, der er flygtet fra arbejdsløshed, er dukket op på gaden i København efter mislykkede forsøg på at finde job i Danmark, fortæller cand.scient.soc. Maj Kastanje fra Projekt Udenfor. Hun er talskvinde i forbindelse med den fælles erklæring fra organisationerne.

De seneste tre-fire år er gruppen af EU-borgere på gaden i Danmark vokset støt, men de må ikke få hjælp af systemet. Ingen af dem kommer til Danmark med en drøm om at sidde på en varmestue i København. De ringer heller ikke efter venner og familie i hjemlandet og reklamerer for de fine forhold. De ender på gaden, fordi de har udtømt alle andre muligheder, siger Maj Kastanje og tilføjer, at flere hjemløse migranter gerne ville rejse hjem, men ganske enkelt ikke kan finansiere en hjemrejse.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), har modtaget brevet fra organisationerne, og de hjemløse migranters pauvre situation gør indtryk på ham, men den nuværende lovgivning forhindrer Københavns Kommune at gribe ind.

Som situationen er nu, har vi kun mulighed for at facilitere danske hjemløse. Men jeg er glad for, at Socialministeriet netop har afsat penge til nødovernatning, som er åben for alle. Det er medmenneskeligt nødvendigt, at vi kan tilbyde migranterne husly i den kolde tid, siger overborgmesteren med henvisning til, at ministeriet har afsat to millioner kroner til nødovernatning i vintermånederne.

Organisationerne påpeger, at midlertidigede nødherberger ikke løser problemet på sigt. Frank Jensen er enig:

Problematikken har overnational karakter, og vi skal undgå at skabe en vandring af folk mod Danmark i en tid, hvor hele Europa er i krise. Derfor ser jeg frem til, at Danmark ved årsskiftet overtager EU-formandskabet, så vi kan få sagen sat på dagsordenen.

Modsat de sociale organisationer mener social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) ikke, at de udenlandske hjemløse opholder sig lovligt i Danmark, selvom de er EU-borgere.

Der er desværre ingen nemme løsninger. Men min grundholdning er, at personer uden lovligt ophold ikke skal opholde sig i Danmark. Derfor synes jeg heller ikke, at vi skal fastholde dem eller tiltrække flere ved at udvide velfærdstilbuddene til dem. Når det er sagt, er det selvfølgelig vores ansvar som velfærdssamfund at kunne tilbyde dem mulighed for tag over hovedet i de koldeste vintermåneder. Og så skal de langsigtede løsninger på udfordringen blandt andet findes i EU-regi, siger Karen Hækkerup.