Prøv avisen

Overgreb i barndommen giver problemer i job og parforhold

En blond dreng på tur i aftensolen med sin storebror. Foto: Kristian Granquist Denmark

Nye opgørelse bekræfter, at seksuelle overgreb på børn trækker spor langt op i voksenlivet.

84 procent har efter eget udsagn svært ved at sætte grænser. 70 procent oplever voldsomme følelsesudsving. Og 66 procent har problemer i forholdet til deres partner.

Det viser en kommende rapport om de mennesker, som sidste år henvendte sig på et af landets frivilligcentre for at få hjælp til at bearbejde erfaringer med seksuelle overgreb. Servicestyrelsen, som hører under Socialministeriet, har kortlagt baggrunden for samtlige 1700 registrerede henvendelser for blandt andet at få overblik over, hvad det er for problemer, ofrene typisk oplever som voksne.

"Det er en meget broget gruppe, og statistikken bekræfter, at seksuelle overgreb ikke finder sted i bestemte sociale lag. Uddannelses-niveauet blandt brugerne af de gratis behandlingstilbud ligner den øvrige befolknings," siger Sara Andersen, forfatter til rapporten, der kommer i næste uge.

Langt størstedelen af brugerne – 85 procent – er kvinder. Ud over de nævnte senfølger døjer mange med søvnbesvær, koncentrationsproblemer og et anstrengt forhold til egen krop og seksualitet.

Det er ikke så mærkeligt, mener Lise Christiansen, formand for Center for Seksuelt Misbrugte-Fyn, hvor frivillige rådgiver seksuelt krænkede og deres pårørende. Hun har gennem 13 år haft kontakt med utallige overgrebsofre.

"Børn, der bliver krænket seksuelt, mister grundlæggende troen på sig selv og deres eget værd. Derfor går de her problemer igen og igen, når man møder dem som voksne," siger hun.

Mange holder overgrebene for sig selv i årevis, indtil en større begivenhed i livet betyder, at de ikke længere kan holde fortiden på afstand. Det sker ofte, når de får deres første rigtige kæreste og debuterer seksuelt. Da bliver det pludselig tydeligt, at nære relationer er svære.

"Hvis tilliden til en vigtig og nær person tidligt i ens liv får et så alvorligt knæk, bliver man som voksen frygtelig usikker på at skabe relationer til andre. Man får et enormt behov for hele tiden at blive bekræftet og kan overreagere voldsomt på den mindste kritik eller afvisning," fortæller Lise Christiansen.

Kraftige følelsesudbrud og fornemmelsen af aldrig at være god nok kan ødelægge forholdet til andre mennesker. Måske er det også en del af forklaringen på, at kun 37 procent af brugerne ifølge statistikken var i arbejde, da de henvendte sig til et frivilligcenter for at få hjælp. Lise Christiansens erfaring er, at mange voksne med senfølger støder ind i konflikter og andre problemer på jobbet.

"Når folk på arbejdspladsen begynder at kende én for godt, får man lyst til at flygte. Når facaden ikke længere holder, og ens svagheder kommer frem, bliver det svært at holde fast, fordi selvværdet er så ringe. Derfor skifter mange fra job til job og ender ofte med at glide ud af arbejdsmarkedet," siger hun.

Ledere af landets behandlingscentre, som mange steder har lange ventelister til terapi, har i årevis kritiseret det offentliges indsats over for ofre for seksuelle krænkelser. Sara Andersen fra Servicestyrelsen siger da også, at "der findes få gratis tilbud til denne gruppe, så det er et område, der i høj grad løftes af frivillige."

Og det er en skam, mener formand for Incest Center Fyn, Merete Østerbye:

"Når folk, der er så udsatte, endelig åbner op og beder om hjælp, nytter det ikke, at de skal vente længe på behandling," siger hun.

Incest Center Fyn har i øjeblikket 34 på venteliste.

kristine.korsgaard@kristeligt-dagblad.dk