Prøv avisen

Overlæge: For mange børn ender i psykiatrien

Behandlingssystemet kan ikke følge med, når alt for mange børn og unge havner i psykiatrien, siger overlæge.

Alt for mange børn bliver henvist til det psykiatriske behandlingssystem. Og med lovkravet om, at patienter skal have en diagnose inden for en måned, har læger og psykologer svært ved at følge med.

Det siger overlæge Anne Marie Raaberg Christensen, formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

- Der kommer for mange henvisninger i øjeblikket, til at behandlingssystemet kan følge med. Også fordi man skal leve op til udredningsgarantien, så det skal gå meget hurtigt, siger hun.

Anne Marie Raaberg Christensen mener, det kan være en stor udfordring af stille en diagnose inden for 30 dage. Ofte er familien i krise, når de møder systemet første gang, hvilket kan gøre det svært at vurdere barnet.

Desuden kan det være uoverkommeligt for børn at gennemgå mange undersøgelser på kort tid.

Nye tal fra Danske Regioner viser, at antallet af patienter i psykiatrisk behandling i børne- og ungdomspsykiatrien er steget til over 30.344 i 2015. I 2010 var det tal på 20.940.

Samtidig er de ambulante besøg, det vil sige henvendelser fra patienter, som foregår uden indlæggelse på hospital, øget markant. Det omfatter blandt andet telefonsamtaler og møder. I 2015 var der 183.606 henvendelser. I 2010 lå det tal på 113.765.

Ifølge Anne Marie Raaberg Christensen er det vigtigt at hjælpe børn og unge, inden de bliver en del af det psykiatriske system.

- Der er et stort antal børn og unge, som lider af det, vi kalder psykisk mistrivsel. Det er op mod 20 procent, og de skal jo ikke alle sammen ind i børne- og ungdomspsykiatrien, siger hun.

- Hvis man får hjulpet flere inden, de kommer ind i de psykiatriske system, vil det blive mere overkommeligt for læger og psykiatere.

Omkring 50 procent af de børn, som bliver en del af det psykiatriske system, lider af opmærksomhedsforstyrrelse kaldet adhd. En del ligger inden for autismespektret, mens resten kommer med angst og depression, spiseforstyrrelser, psykoser eller tvangstanker.

50 læger og psykologer advarer i et åbent brev i Information mod en udredningsgaranti på en måned.

Systemets krav om hurtige udredninger har skabt et tempo, hvor overmedicinering og mangelfulde diagnoser er en reel risiko for de psykisk sårbare børn, lyder det i opråbet.