Prøv avisen

Pårørende må bruge ferie til pleje af døende

Det kan være svært at få orlov til at være sammen med en kær døende, hvis vedkommende er på plejehjem, hospice eller hospitalet. - Foto: stock.xpert

Trods mulighed for orlov til at pleje døende pårørende er nogle alligevel afskåret fra muligheden. Hospicechef fortæller, at mange kommer i klemme, og også Kræftens Bekæmpelse kender til problemet

Pårørende til døende kan kun få plejeorlov, hvis deres kære ligger derhjemme. Er den døende på plejehjem, hospice eller måske indlagt på hospitalet, må man derimod bruge feriedage eller melde sig selv syg, hvis man som pårørende ønsker at tilbringe den sidste tid sammen.

Det er ganske urimeligt, mener chef for Hospice Sjælland, Lise-Lotte Andersen.

Vi oplever, at pårørende, der har haft orlov til at pleje eksempelvis en forældre eller ægtefælle, er nødt til at begynde at arbejde, når den døende kommer hos os. Det er slet ikke rimeligt, og mange melder sig syge eller er afhængige af en forstående arbejdsgiver, siger Lise-Lotte Andersen.

Ifølge loven har alle ret til at få orlov til at pleje en døende derhjemme. Men loven gælder derimod ikke, hvis den syge ligger for døden på en institution. Og det er lidt af en paradoks, mener kultursociolog og ph.d. Helle Timm, der tidligere har evalueret plejeorloven.

Det særlige ved plejeorloven er, at man skal have mulighed for at være hos den døende til sidst og blot være til rådighed. Der ligger ikke en plejeforpligtelse på den måde, og den døende får fortsat besøg af hjemmesygepleje, hjemmehjælp og lægen. Men behovet for bare at være til stede, bliver jo ikke mindre af, at den døende er på plejehjem eller hospice, siger Helle Timm.

Hun påpeger, at man på ingen måde kan være sikker på, at der er personale hos den døende på plejehjem eller hospice, og dertil kommer, at de fleste døende foretrækker at være omgivet af deres nærmeste til sidst fremfor professionelt plejepersonale.

Også i Kræftens Bekæmpelse kender man til problemstillingen. Jurist Lars Kofoed fortæller, at mange familier løser problemet ved at afspadsere, tage ferie og skiftes til at være hos den døende.

Det er ønskeligt, at vi i samfundet giver rum til, at den døende og de pårørende kan være sammen. Et godt plejehjem eller hospice kan ikke kompensere for nær-kontakten familiemedlemmerne imellem. Det er ubehageligt at skulle dø alene, siger Lars Kofoed, der mener, spørgsmålet bør rejses ved overenskomstforhandlingerne.

Det bør være sådan, at vi har et samfund, der giver mulighed for at yde omsorg over for døende også selvom der ikke er et pasningsbehov, siger han.

Ifølge statistikken tager mellem 1800 og 1900 pårørende primært kvinder hvert år orlov for at passe en døende forældre, svigerforældre eller ægtefælle i eget hjem.

stetoskop, læge, læger, hospital, sygehus, syg, syge, kræft Foto: stock.xchng
pulsmåler, hospitalsudstyr, puls, blodtryk, syg, sygdom, maskine, hospital, medicinforsøg. - Foto: stock.xchng