P1-chef om lukning af programmer: Vi vil tydeliggøre religions- og eksistensdækningen

Der er kun tale om en omprioritering af tros- og eksistensstoffet, siger P1-chef Thomas Buch-Andersen om lukningen af fire radioprogrammer, blandt andet Eksistens og Religionsrapporten. De nye programmer er stadig på idéplan

P1 lukker fire populære programmer, oplyser kanalchef Thomas Buch-Andersen.
P1 lukker fire populære programmer, oplyser kanalchef Thomas Buch-Andersen. . Foto: DR.

Nuværende eksistens- og religionsprogrammer står til at forsvinde fra DR P1’s sendeflade, og nye er på vej. Det siger Thomas Buch-Andersen, som i februar tiltrådte som kanalchef for P1 og står for at udvikle og forny kanalen.

Ifølge ham er flere ændringer så småt på vej for radiokanalens sendeflade, og meget udvikles, besluttes og drøftes først i løbet af efteråret.

Men én ting, der ligger fast, er, at fire programmer skal nedlægges efter nytår, hvilket Kristeligt Dagblad erfarede tidligere på ugen: Eksistens, Religionsrapporten, Netværket og Kulturlørdag.

Ifølge kanalchefen skyldes dette dog ikke en nedprioritering af religions- og eksistensstoffet, men tværtimod et ønske om at udvikle det.

”Alle fire programmer er gode, men vi har valgt at nedlægge dem, fordi vi vil sætte mere fokus på og tydeliggøre de stofområder, de handler om” siger han.
 
Thomas Buch-Andersen kan endnu ikke sige meget om, hvad der konkret kommer til at erstatte de snart nedlagte programmer, men idéudviklingen er i gang. Hvad angår Eksistens arbejdes der på at udvikle og gentænke programmet, så det bliver ”et mere synligt område”, siger han.

”Det skal forstås på den måde, at det skal stikke ud, så der lægges mere mærke til det. Vi skal vægte filosofi, moral og etik i en særlig grad, og det skal lyttere kunne mærke.”

Der har allerede, inden P1 selv bekræftede lukningen af Eksistens, været kritik af nedlæggelsen fra flere lyttere. I weekenden blev der i protest indledt en underskriftsindsamling, og indtil videre har omkring 1000 skrevet under. Dette kunne naturligvis pege på, at mange allerede føler, at stofområderne filosofi, moral og etik dækkes godt og vægtes højt, erkender Thomas Buch-Andersen.
 
”Men vi tror, vi kan gøre endnu mere og gøre det endnu bedre. Ånd, religion og eksistens er vigtige områder for P1, og jeg kan se på underskriftsindsamlingen, at en stor del af P1’s lyttere mener det samme. Jeg er glad for, at vores lyttere er glade for vores dækning i dag, og jeg kan kun sige, at jeg glæder mig til at kunne præsentere et nyt program for dem. Men programmet er ikke klart endnu, så jeg kan ikke sige, hvordan vi gør, for det ved vi faktisk ikke deltaljeret endnu.”

 Mere konkret kan Thomas Buch-Andersen til gengæld blive om afløseren for Religionsrapporten.

”Vi vil styrke religionsdækningen ved at give det nye program en længere og bedre sendetid. Det kommer til at vare en time, og vi vil bringe et historisk aspekt ind i programmet. Vi kommer både til at dække historie, der har med religion at gøre og historie i bredere forstand. På den måde udvider vi dækningen af historisk stof på P1.”

Men når det bliver historie i bredere forstand og ikke kun historie forbundet med religion, vil det så sige, at der også kan komme programmer helt uden religion, eller vil programmet altid indeholde halvt historie og halvt religion?

”Vi er ikke så langt endnu, at vi kan sige, hvor mange minutter der skal bruges på det ene og det andet. Men jeg kan sige, at planen er at styrke dækningen af tro og religion, og at programmet med en bedre sendetid vil nå ud til flere.”

Kan du garantere, at religionsstoffet – ikke medregnet historie - ikke får færre minutter end i dag overordnet set?

”Religion vil stadig være at finde som et fast genkendeligt sted på kanalen, men jeg har ikke sat mig og talt minutter. Vi udvikler dækningen.”

Bunder ændringerne i ønsker fra jeres lyttere eller i et ønske om at få nye lyttere?

”Vi er overbevist om, at P1’s lyttere gerne vil have dækket religion og eksistens, og det vil vi honorere. Men det har ikke noget med lyttertal at gøre. For os og for mig er det ikke en popularitetskonkurrence, men en kvalitetskonkurrence. Det vigtige er, at vi har en kanal med et højt journalistisk niveau, med grundig og velresearchet journalistik og plads til ånd, tankevirksomhed og intellektuel aktualitet. Men vores lyttere bevæger sig også, og derfor prøver vi at bevæge os i samme tempo. P1’s kerne, grundkurs og stofområder forbliver de samme, men det er måden, vi dækker dem på, som vi stille og roligt udvikler”

Hvilke ændringer kommer der så i måden af formidle eksistens og religionsstoffet på?

”Vi vil forsøge at gøre dækningen klarere, tyderligere og mere tilgængelig for lytterne, som skal have en klar forventning om, hvad de får, når de tænder for radioen. P1 skal være en samtale, der skaber samtale.”

Du har tidligere udtalt til Politiken, at P1 skal være sjovere. Skal religions- og eksistensstoffet også dækkes på en sjovere måde – og måske mindre støvet?

”Jeg synes ikke, religion og filosofi er støvet. Det giver os ekstra livskvalitet, at vi forholder os til de områder, debattere dem og bevidstgør dem. Det er et helt afgørende for P1 at være til stede på den sfære i livet, hvor der ikke bare er tale om smør på brødet, men hvor vi forholder os til eksistens fra en intellektuel position.”

I et interview til magasinet Eurowoman har du ellers tidligere udtalt, at religion er det mest overvurderede.

”Det er da dejligt at høre, at Kristeligt Dagblad også læser den slags blade. I samme interview sagde jeg, at det mest undervurderede var at gå en tur, men det betyder ikke, at P1 skal have flere programmer om at gå ture. Mit forhold til religion er en privatsag. Som kanalchef taler jeg om at styrke religiondækningen, som er et kernestofområde. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er og bliver et stofområde, P1 forholder sig til i både snæver og bred forstand.”

Regner I med at nedlægge og erstatte andre religions- og eksistensprogrammer på P1?
 

”Nej. For eksempel fortsætter ’Mennesker og tro’ med den samme nærværende Anders Laugesen som vært.