Prøv avisen

Pårørende vil inddrages i indsats mod selvmord

I 2015 blev psykiatriloven ændret, så det nu fremgår, at der ved en indlæggelsessamtale skal tages stilling til inddragelsen af pårørende eller andre fra patientens sociale netværk. Men den eksisterende lovgivning er ikke fyldestgørende, mener man i Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende. Modelfoto.

Flere selvmord kan forhindres, hvis de pårørende i højere grad inddrages, når en person rammes af psykisk sygdom, siger organisationer og ekspert

Bedre samarbejde mellem psykiatrien og pårørende vil kunne redde liv. Det siger overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet Merete Nordentoft.

Hun er en af landets førende forskere inden for selvmordsadfærd, og hvis man skal nedbringe antallet af selvmord i Danmark, skal netop samarbejdet med de pårørende forbedres, vurderer hun.

”Der, hvor jeg arbejder, har vi et motto, som siger, at der ikke er noget, som kan erstatte det, de pårørende kan betyde for patienten. De kender patienten bedre end de professionelle, kan observere, aflaste og være der for patienten på en måde, man ikke kan som professionel.”

I 2015 blev psykiatriloven ændret, så det nu fremgår, at der ved en indlæggelsessamtale skal tages stilling til inddragelsen af pårørende eller andre fra patientens sociale netværk. Men den eksisterende lovgivning er ikke fyldestgørende, mener man i Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende. Generalsekretær Thorstein Theilgaard siger:

”Inddragelsen af pårørende skal prioriteres og gøres til en del af kulturen i psykiatrien. I dag er der stor forskel på, i hvilket omfang det bliver gjort. Der er steder, hvor det går godt, men der er også steder, hvor det er absolut elendigt. Det her er ikke kun et spørgsmål om at tilføre flere penge, men om kultur og ledelse på afdelingerne.

Hos Sind – Landsforeningen for psykisk sundhed bakker formand Knud Kristensen op om ønsket.

”Når jeg kommer rundt på afdelingerne, møder jeg mange ansatte, som ikke ved at psykiatriloven er ændret, og at man skal inddrage de pårørende, hvis patienten ikke modsætter sig det. Vi har også til gode at se, at man systematisk arbejder med meningsfuld inddragelse.”

Flere udenlandske studier har vist, at samarbejdet med de pårørende kommer den psykisk syge til gavn, for eksempel i forhold til at forebygge tilbagefald. Ved skizofreni er tilbagefaldsrisikoen 41 procent, hvis medicinsk behandling kombineres med samtaleterapi. Inddrager man også pårørende, falder tilbagefaldsrisikoen til ni procent, fremgår det af et amerikansk studie.

Et studie gennemført i 2009 af Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse blandt pårørende til ambulante og indlagte patienter viser tilsvarende, at man kan forbedre patientinddragelsen uden at tilføre ekstra økonomiske midler. I studiet øgede psykiatrien tilfredsheden blandt de pårørende med 65 procent for sengeafsnittene og 34 procent for pårørende til ambulante patienter. Generalsekretær Thorstein Theilgaard siger:

”Der er tale om en lavthængende frugt i forhold til at skabe en bedre kvalitet i behandlingen og hjælpe de psykiatriske patienter. Vi har studier nok, som dokumenterer, hvilken markant forskel det gør. Hvorfor skal vi så vente på flere undersøgelser?”.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) mener dog ikke, at der er brug for ekstra lovgivning. I en mail til Kristeligt Dagblad skriver hun:

”Der findes allerede lovgivning på området. Regionerne er nemlig forpligtede til at sørge for, at de pårørende inddrages i patientens behandling, og jeg ved, at det står meget højt på dagsordenen ude i regionerne.”

Ministeren henviser desuden til, at der er afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i samarbejde udvikler et nationalt koncept for regionernes og kommunernes indsats i forhold til inddragelse af pårørende i psykiatrien.