Partier vil undersøge effekt af folkeskolereformen

Partierne bag folkeskolereformen har nu afsat 75 millioner kroner til at undersøge effekterne af reformen.

Sidste års reform af folkeskolen skal nu gennem en grundig evaluering.

Det har partierne bag reformen besluttet, og der er afsat intet mindre end 75 millioner kroner til formålet.

Den omfattende evaluering skal allerede fra i år afstedkomme løbende rapporter, der skal give viden om, hvordan folkeskolereformen i praksis virker ude på skolerne.

Det gælder blandt andet emnerne undervisning, kompetenceudvikling, skoleledelse, trivsel og specialtilbud.

Og i sidste ende skal evalueringsprogrammet så munde ud i en samlet redegørelse til Folketinget i begyndelsen af 2020.

- Med folkeskolereformen har vi givet eleverne en ny skoledag med mål for undervisningen, siger undervisningsminister Christine Antorini (S).

- Med evalueringsprogrammet følger vi op på, at vi indfrier de ambitiøse intentioner med reformen, og vi får viden om, hvordan reformen styrker folkeskolen. Med den viden kan vi fastholde styrkerne og sætte ind, hvor der er brug for forbedringer, siger hun.

Hos Danmarks Lærerforening har man i sagens natur ikke de store indvendinger i forhold til selve det at undersøge, om reformen virker efter hensigten.

Men lærernes formand, Anders Bondo Christensen, havde nu alligevel gerne set, at forskningen havde stået højere på dagsordenen, inden man gennemførte reformen.

- Der kan ikke være to meninger om, at det er meget fornuftigt at følge en reform op med forskning. Men det er lidt mærkeligt, at man laver forskning på en reform i stedet for at bygge en reform op om forskning, siger han.

- Det havde været meget fornuftigt, hvis man havde skaffet sig den viden, inden man gennemførte den store reform, siger Anders Bondo Christensen.

Folkeskolereformen blev vedtaget i december 2013 og gennemført med start fra dette skoleår trods protester og indsigelser fra Danmarks Lærerforening.

Protesterne kom især til udtryk i forbindelse med overenskomstforhandlingerne sidste år, hvor lærerne følte, at deres arbejdsvilkår blev voldsomt forringet.

Evalueringen er i øvrigt kickstartet med en undersøgelse blandt 30.000 elever på 226 skoler, som skal danne grundlag for det videre arbejde.