Studie: Parvenskaber styrker parforholdet

Ægtepar, som sætter sig sammen med andre par, oplever en øget tilfredshed med deres forhold

Skønt psykologer er enige om, at det er godt for et parforhold, at man sætter tid af og er sammen med vennepar, er der noget i tiden, som taler for, at man ikke prioriterer parmiddagen, men i stedet foretrækker at bruge tid på individuelle venskaber.
Skønt psykologer er enige om, at det er godt for et parforhold, at man sætter tid af og er sammen med vennepar, er der noget i tiden, som taler for, at man ikke prioriterer parmiddagen, men i stedet foretrækker at bruge tid på individuelle venskaber. Foto: Ritzau Scanpix/Iris.

Vil du gøre noget godt for dit parforhold, så sæt dig ned sammen med et eller flere vennepar og skab rum for samtale. Megen forskning omkring parforhold har fokus på tosomheden, men amerikanske psykologer har undersøgt værdien af, at par mødes med andre par.

I et amerikansk studie omtalt i det internationale forskningstidsskrift ”Personal Relationships” har psykologer fra University of Massachusetts i Boston set på, hvad det gør ved den følelsesmæssige tilfredshed i et parforhold, at par sidder sammen med et andet par og taler sammen.

I forsøget skulle nogle par tale om overfladiske emner, mens andre par skulle tale om emner, hvor de gav mere af sig selv. Konklusionen er klar: Når man deler ting med et andet par, påvirker det graden af hengivenhed og lidenskabelig kærlighed i parforholdet. Overfladisk snak har ikke samme effekt.

Men hvad er det, som tid med vennepar kan gøre for et parforhold? Psykolog, lektor ph.d. Tea Trillingsgaard, Aarhus Universitet, kalder det amerikanske studie interessant.

”Inden for par-forskningen har man ofte påvist betydningen af dybden i parrets egen samtale, men det er interessant også at se på betydningen af parrets samtale med det sociale netværk omkring dem.”

Når man sidder med et vennepar og måske har åbnet en flaske vin, er det tilsyneladende ikke ligegyldigt, hvad man taler om. Det amerikanske studie viser, hvilken forskel det gør, at man deler private tanker og følelser i samtalen med et andet par. Tea Trillingsgaard siger:

”En generel udfordring i det lange parforhold er, at den lidenskabelige kærlighed og intimiteten kan dale, som tiden går. Par, som deler tanker og følelser med hinanden i dagligdagen, ser ud til at have større sandsynlighed for at kunne vedligeholde intimitet over tid.”

Hos Parterapeutisk institut i Aarhus har psykolog Lone Algot Jeppesen i 15 år talt med par. Årsagerne til, at et par har bestilt tid, kan være mange, men der et grundlæggende spørgsmål, som typisk går igen: ”Er du der for mig?”

I forhold til det spørgsmål kan samvær med venner have en værdi, siger Lone Algot Jeppesen.

”Når vi bevæger os ud i andre kontekster, får vi chancen for med et klem i hånden eller en hånd på skulderen at vise, at man er der for sin partner. Og så ved vi fra andre studier, at de par, som formår at skabe fælles verdener, klarer sig godt. Her kan parvenner være vigtige.”

Et andet fundament i et parforhold er graden af tilknytning. Her mener Lone Algot Jeppesen også, at vennepar kan gøre en forskel.

”Parrelationer, hvor man forbinder sig med andre par, er med til at øge intensiteten i parforholdet. Jo mere fælles historie man har, jo stærkere vil ens tilknytning til partneren blive.”

Skønt psykologer er enige om, at det er godt for et parforhold, at man sætter tid af og er sammen med vennepar, er der noget i tiden, som taler for, at man ikke prioriterer parmiddagen, men i stedet foretrækker at bruge tid på individuelle venskaber.

Ph.d. i sociologi Anna Sofie Bach er postdoc ved institut for kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, hvor hun har set på mænds relationer i forbindelse med afhandlingen ”Morgendagens mænd”. Hun siger:

”Vi lever i en tid, hvor venskaber fylder meget som identitetsmarkør. Og når man stifter familie, bliver kunsten at finde tid til sig selv og tid til ens egne venner.”