Patientforeninger overvejer aktiv dødshjælp

Flere patientforeninger har overvejet spørgsmålet om aktiv dødshjælp, men ikke alle ønsker at indtage en officiel holdning til spørgsmålet. Det er et individuelt spørgsmål, mener Scleroseforening, mens Kristelig Handicapforening mener, at foreninger bør tage stilling til spørgsmål om liv eller død

UlykkesPatientForeningens formand Janus Tarp, Scleroseforeningens direktør Klaus Høm (th.) og Kristelig Handicapforenings bestyrelsesformand Thomas Bjerg Mikkelsen. Fotos: UlykkesPatientForeningen, Scleroseforeningen og Kristelig Handicapforening.
UlykkesPatientForeningens formand Janus Tarp, Scleroseforeningens direktør Klaus Høm (th.) og Kristelig Handicapforenings bestyrelsesformand Thomas Bjerg Mikkelsen. Fotos: UlykkesPatientForeningen, Scleroseforeningen og Kristelig Handicapforening. .

Scleroseforeningen. Direktør Klaus Høm.

”Vi har diskuteret aktiv dødshjælp i Scleroseforeningens sundhedsudvalg, men spørgsmålet er så komplekst, at vi er enige om, at foreningen ikke skal have en fast, samlet holdning. Det er et individuelt spørgsmål for det enkelte medlem.”

”Jeg ved ikke, om man som patientforening, der organiserer patienter, der potentielt kan være i målgruppen til aktiv dødshjælp, bør have en holdning. Der er nogle spørgsmål, der er så komplekse og værdiladede, at det må være op til det enkelte menneske, så der vil vi som forening ikke ud og kæmpe.”
 

Kristelig Handicapforening. Bestyrelsesformand Thomas Bjerg Mikkelsen.

”Vi er meget afklarede imod enhver form for aktiv dødshjælp i Kristelig Handicapforening. Vi mener, at mennesker med handicap er grænsevogtere for humaniteten. Selv et kort liv kan have dyb mening, og begynder vi først at udrydde handicappede og syge mennesker, er vejen åben, for aktiv dødshjælp har en sneboldeffekt. Derfor skal vi nærmere slå ring om mennesker med handicap.”

”Kristelig Handicapforening er en meget værdibåren forening, så det er naturligt for os at have en holdning til spørgsmålet. Jeg mener også, at det er vigtigt, at man tager stilling. Det handler om liv og død, der er eksistens på spil på en helt konkret og ikke-teoretisk måde. Vi er nødt til at være afklarede og tage diskussionen i foreningerne. Også fordi vi skal have styr på, hvad der findes af faglige løsninger. Det bliver ofte underbetonet i debatten, hvor meget smertelindring faktisk kan gøre, fordi vi ofte hører de historier, hvor det ikke var muligt at smertelindre tilstrækkeligt.”
 

UlykkesPatientForeningen. Formand Janus Tarp.

”Vi har ikke har taget en drøftelse om en officiel holdning til aktiv dødshjælp i UlykkesPatientForeningen.Jeg vil som formand langt hellere tage stilling til spørgsmål om aktiv livshjælp frem for aktiv dødshjælp.”

”Jeg mener, at det er snævert, unuanceret og ufrugtbart at tale om, hvorvidt man skal have retten til at dø eller ej. Der er mere potentiale i at tale om, hvordan man får hjælp til at leve et godt liv.”

”Vores medlemmer er mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke eller invaliderende sygdom. I den situation er det bedre at tale om, hvad samfundet kan gøre for dem end at sige: ’nå, nu er du nået hertil, så kan du vælge at dø eller lade være’”.

”Jeg mener heller ikke, den mulighed er næstekærlig. Derfor har vi skrevet til Folketingets sundhedsudvalg med henblik på at lave en konference om aktiv livshjælp.”

”Når det er sagt, går jeg som formand ind for, at terminale patienter med ganske kort tid igen kan få hjælp til at dø, også som aktiv dødshjælp og ikke som palliativ sedering.”