Prøv avisen

Patientforløb skal skræddersyes

En portør hjælper en patient på et hospital. Videnscenteret ved Rigshospitalet i København koncentrerer sig om det individuelle syn på patienterne. – Foto: Henrik Sørensen.

I en tid, hvor udviklingen i sundhedsvæsenet går mod yderligere effektivisering og ensretning, går et hold eksperter ved Rigshospitalet i København en anden vej. De ønsker mere fokus på det enkelte menneske, og vil derfor indsamle og formidle viden om støtte til patienter undervejs i sygdomsforløbet

En bred gruppe af fagpersoner ved Rigshospitalet i København signalerer med et nyåbnet videnscenter, at patienter skal behandles med øje for det psykologiske, eksistentielle og religiøse.

Siden august sidste år har teamet arbejdet med at indsamle informationer om forskellige støttetilbud til patienter. Gruppen består blandt andre af hospitalspræst Christian Busch, chefpsykolog i Juliane Marie Centret, Svend Aage Madsen og centerleder og sociolog Carolina Magdalene Maier.

LÆS OGSÅ: Bedre patientstøtte på vej

Det betyder, at Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, der åbner i dag, har en vidensbank med eksempler på hjælp til den svære tid før, under og efter et hospitalsbesøg.

LÆS OGSÅ: Chef for det, der ikke kan måles

Det er det første af sin art i Danmark og ifølge Carolina Magdalene Maier også det første i Norden.

Der er samlet materiale fra hele landet, og centret og dets ansatte vil også selv iværksætte og koordinere projekter, der skal undersøge og afprøve forskellige former for støtte til patienter, pårørende og hjælp til personalet. Med tiden er målet, at internationale eksempler skal med.

Carolina Magdalene Maier fortæller, at centret planlægger at gennemføre et pilotprojekt, hvor musikere og sangere tilknyttet Rigshospitalets kirke spiller og synger for den enkelte patient, som selv ønsker, hvad der skal fremføres. Det er blot et eksempel på den hjælp, som patienter kan få gavn af.

Det er netop det individuelle syn på patienterne, som videnscentret koncentrerer sig om, forklarer chefpsykolog Svend Aage Madsen. Han mener, at der er behov for at have øje for den enkelte patient i en tid, hvor en effektivisering af behandlingen og kortere ophold på sygehusene ofte er målet.

Patienter har forskellige behov. Det kan stå i modsætning til effektiviseringen, og at vi ensretter så meget som muligt. Mange klagesager i sundhedsvæsenet handler om dårlig kommunikation, så vi skal forstå den enkelte patients behov og lytte til dem, siger han og kommer med et eksempel på, at en hurtig behandling kan efterlade patienter i et tomrum.

Hvis en patient akut kommer ind på sygehuset, bliver opereret og er hjemme igen efter en uge, er der brug for et opfølgende arbejde. Det har vi ikke altid tidligere taget alvorligt, siger Svend Aage Madsen og forklarer, at der kan opstå mange spørgsmål i konfrontationen med døden.

Udviklingen mod et mere individuelt sundhedsvæsen genkender Niels Bøttger-Rasmussen, cand.polit. og ansat Instituttet for Fremtidsforskning, hvor han blandt andet beskæftiger sig med fremtidens sundhedsvæsen.

Der er en klar tendens til, at forløbene for patienter bliver mere individualiserede. Det har noget at gøre med dels antallet af diagnoser og forskelle på patienters ressourcer, siger han.

Når der bliver stillet flere diagnoser, øger det behovet for individuelle forløb for patienterne, og der er forskel på, hvordan patienter håndterer deres sygdom. Der sker en polarisering blandt brugerne, hvor nogle patienter bruger internettet, patientnetværk og selv ved en masse, mens andre skal tages i hånden, forklarer Niels Bøttger-Rasmussen. Han peger på, at der med bedre muligheder for gentests vil ske en udvikling på det medicinske område, som vil betyde en øget individualisering i fremtiden.