Prøv avisen

Pædagoger har rekord i fyringer

Børnerådet advarer om, at samarbejds-problemer og uro i forbindelse med de mange fyringssager belaster børnene

Mobning, personlige konflikter og dårligt arbejdsklima florerer på institutioner landet over.

Sidste år blev 2142 pædagoger fyret fra deres arbejde. Antallet af fyringer blandt pædagoger er steget siden 1995 og steg alene fra forrige til sidste år med 14 procent. Og op imod hver tredje fyringssag skyldes enten samarbejdsvanskeligheder eller sygdom, viser tal fra pædagogernes fagforbund, BUPL.

Ud over, at en fyring kan have store, psykiske konsekvenser for en pædagog, påvirker uroen blandt medarbejderne også børnene. Det mener formanden for Børnerådet Klaus Wilmann, der betegner udviklingen som kedelig.

– Det er mange børn, der i lange perioder bliver påvirket af uro i institutionen. Den faglige udvikling går i stå, fordi man bruger alle sine ressourcer på at slås med hinanden. Det fører til mere rutinearbejde og en dårlig

atmosfære i institutionen,

siger Klaus Wilman.

Der er markant flere fyringer blandt pædagoger end tilsvarende faggrupper som eksempelvis lærere, hvor 800 mistede deres job sidste år. De to faggrupper er ellers omtrent lige store.

Grunden til, at flere pædagoger end lærere bliver fyret skal ifølge arbejdspsykolog ved Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Vejle Sygehus Alex Gumeiniak findes i, at lærerne er bedre til at lægge afstand til arbejdet.

– Lærerne er bedre til at forhandle om arbejdsopgaverne og se kritisk på deres arbejdsvilkår, hvorimod pædagogerne bliver mere personlige. Jo mere personlige konflikterne bliver, jo mere personlige bliver løsningerne, siger han.

Også Henrik Hopffer,

der er erhvervspsykolog i

CRECEA, der rådgiver kommuner og institutioner om arbejdsmiljø, mener, at især pædagoger tager personligheden med på arbejde.

– I børnehaven møder du op med dine evner som mennesker og skal løse nogle forskellige pædagogiske opgaver med andre. Det betyder, at konflikter kører i ring og bliver til, at Agnes er en dårlig pædagog og underforstået et dårligt menneske. Det gør konflikten svær at løse, siger Henrik Hopffer.

Han peger også på, at kravene til pædagogernes arbejde er skærpet gennem de seneste 10 år. Dels fordi forældre stiller stadig større krav til pædagogernes arbejde, dels fordi børnene er blevet mere uopdragne.

Det giver pædagoger en konstant følelse af ikke at gøre jobbet godt nok. Et arbejdsklima, der ifølge pædagogernes fagforbund, BUPL, forværres af, at antallet af børn pr. pædagog er steget siden 1991.

– Der bliver passet stadig flere børn, uden at ressourcerne til personale er fulgt med. Samtidig er der øgede krav fra både brugere, kommunen og senest regeringen, der vil indføre obligatoriske læreplaner. I og med at der skal bruges mere tid på at organisere arbejdet, går den tid fra børnene, siger næstformand i BUPL, Lis

Pedersen.

bindslev@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Danmark