Pernille Rosenkrantz-Theil vil indføre flidskarakterer i skolerne. Men er vi ovre flidens tid?

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S ) genoplivede i denne uge ordet flid, som har været ude af skolens sprogbrug siden 1960’erne. Men spørgsmålet er, om tiden er løbet fra flidspræmier og dydsmønstre, så man er nødt til at finde en mere nutidig sprogbrug om værdien af at gøre sig umage

Ministerens tanke er, at de nye flidskarakterer i nær fremtid skal indføres som et landsdækkende forsøg. Foto: Illustration: Rasmus Juul

De Børn, som udmærke sig ved god Opførsel og Fliid, skulle af Skolelæreren ved passende Midler opmuntres, i Overeensstemmelse med det, som desangaaende i Instruc-tionen for Skolelærere er anordnet.