Piger og drenge opdrages meget forskelligt

Forældre har vidt forskellige forventninger til teenage-piger og -drenge, viser undersøgelse. Andre forskere har påvist, at der også er tydelige kønsforskelle i forældres syn på babyer og tilmed ufødte fostre

Forskere peger på, at der er store forskelle i opdragelsen af drenge og piger.
Forskere peger på, at der er store forskelle i opdragelsen af drenge og piger. Foto: colourbox.com.

Når moderne danske forældre opdrager deres børn, gør de det ud fra forventninger om, at pigerne er pligtopfyldende og værdige til tillid, mens drengene er mere problematiske og derfor har brug for mere styring.

Det konstaterer ph.d.-studerende Karen Margrethe Dahl fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som arbejder på en afhandling om, hvordan danske børn bliver opdraget. Afhandlingen bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse fortaget blandt 11-, 15- og 19-årige unge samt en såkaldt børneforløbs-undersøgelse, hvor også forældre indgår.

LÆS OGSÅ: Forældrebøder ligner en fuser

Piger bliver af forældrene oplevet som nemmere at opdrage. De er mere i dialog med forældrene og bliver mere inddraget i familiens liv. Det gælder både huslige gøremål som madlavning og fælles udflugter, fortæller Karen Margrethe Dahl.

For drengenes vedkommende er det anderledes. De oplever i højere grad end pigerne, at der er ting, de skal gøre, og ting, de ikke må. Derfor er de mere i opposition til familien og glider mere ud af fællesskabet, efterhånden som de bliver ældre.

Pigerne oplever, at det, de gerne vil, hænger sammen med det, de må. Drengene ønsker i højere grad nogle aktiviteter, forældrene ikke bryder sig om. Derfor føler de sig mere begrænset, selvom de for eksempel har mere frihed til selv at bestemme, hvornår de kommer hjem fra en fest, fortæller Karen Margrethe Dahl.

Hun betoner, at hendes afhandling ikke er færdig, hvorfor de endelige konklusioner ikke er på plads. Men der er ingen tvivl om, at forældre ser markant forskelligt på opdragelsesprojektet alt efter, om deres barn er hankøn eller hunkøn.

At kønnene opdrages forskelligt er der adskillige andre undersøgelser, som peger på. Sociolog Kia Ditlevsen har således skrevet speciale på Københavns Universitet om, hvordan mødre, som deltager i mødregrupper eller på gymnastikhold sammen med deres spædbørn behandler drenge og piger forskelligt.

Pigebørn bliver generelt behandlet som søde, skrøbelige og sociale individer, mens drengene opfattes som frække, robuste og selvstændige individer. Mødrene er meget hurtigere til at trøste pigerne, hvis de græder, og de giver dem mere kropskontakt, konstaterer sociologen, som mener, at denne forskel i opdragelsen skaber nogle af de forskelle, som folk tror er naturlige.

Det lader sig ikke præcist fastslå, hvor mange af forskellene på drenge og piger der er medfødt, og hvor mange forældre og andre har præget børnene til. Men selv inden fødslen kan det konstateres, at far og mor har vidt forskellige forventninger til den lille, alt efter om det er et foster af hankøn eller hunkøn. Det konstaterer Charlotte Kroløkke, lektor og ph.d. på Syddansk Universitet, som har forsket i, hvordan vordende forældre forholder sig til det afkom, de længe før fødslen kan studere indgående ved hjælp af moderne scannings-teknologi:

Hvis for eksempel fosteret bevæger benet, så danser det ballet, hvis det er en pige, og hvis det er en dreng, så spiller det fodbold.

mikkelsen@k.dk