Plads til mange flere danske krondyr

Vi kunne have mange flere krondyr i den danske natur. Mindre jagt og færre forstyrrelser vil give større spredning og vækst i bestanden, viser undersøgelse.

Selvom der er kommet flere kronhjorte i Danmark, så er der både føde og plads til mange flere krondyr i naturen end nu. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

Krondyret er tilpasset livet på åbne sletter. Men jagt og andre forstyrrelser skræmmer krondyrene væk fra de åbne arealer i natur og landbrug. Samtidig holder jagt bestanden betragteligt under det antal krondyr, som landskabet faktisk kan føde.

Jagtudbyttet steg fra 6-700 dyr årligt i årene 1950-1970 til 4.000 dyr omkring årtusindeskiftet. Stigningen afspejler stor vækst i bestanden, der i dag er på omkring 15.000 dyr. Men i de senere år er væksten fladet ud.