Plejehjemsbeboere får forkert medicin

I gennemsnit får en plejehjemsbeboer hver dag mere end to typer medicin, der kunne skæres fra, justeres i dosis eller skiftes ud, viser opgørelse. Samtlige ældre i undersøgelsen var eksempelvis i antidepressiv behandling

Mange plejehjemsbeboere bliver medicineret forkert. Modelfoto
Mange plejehjemsbeboere bliver medicineret forkert. Modelfoto

Plejehjemsbeboere i Region Sjælland er i vid udstrækning medicineret forkert. Det viser en række projekter med medicingennemgange, som Region Sjælland har gennemført, og som ifølge regionens sundhedsfaglige chef, Preben Cramon, er overførbare på resten af landet, blandt andet fordi lægerne ordinerer medicin ud fra samme retningslinjer.

Fejl- og overmedicinering blandt ældre er et hyppigt beskrevet problem, men alligevel kommer flere af resultaterne bag på ham:

”Jeg blev overrasket over, at hver eneste patient, der blev gennemgået, var i antidepressiv behandling. Der bør jo ikke være lighedstegn mellem ensomhed og alderssvækkelse og så depression. Det viser, at der er sket et indikationsskred,” siger han.

Hos Ældre Sagen peger chefkonsulent Margrethe Kähler på, at rygradsløsningen ofte er medicinsk, når plejehjemsbeboere har et problem:

”I mange tilfælde giver man medicin for hurtigt, hvor man i stedet kunne sætte ind med andre ting, for eksempel sociale og pædagogiske tiltag ved depressionslignende tilstande, hvor de ældre savner nogen at tale med og meningsfuld beskæftigelse,” siger hun.

Region Sjælland har gennemgået plejehjemsbeboeres medicinering i flere projekter i de seneste år. De nyeste resultater, der i dag offentliggøres i Danske Regioners analysemagasin Regio, svarer til de tidligere og stammer fra gennemgange af pilleæskerne for 260 borgere på plejehjem i Kalundborg og på Lolland.

Kun borgere, som får seks forskellige typer medicin eller mere, er med i undersøgelsen. Resultatet viser, at der i snit burde ændres mere end to ting i medicineringen for hver enkelt borger.

Ændringsforslagene gjaldt mange forhold fra at sløjfe præparater til at justere i dosis, skifte én medicin ud med en anden eller tilføje ny medicin.

”Smertebehandling og antidepressiv behandling var to områder, hvor mange fik justeret deres medicin,” siger Mikala Holt Havndrup, regional lægemiddelkonsulent og projektleder.

”Nogle gange var det for eksempel ikke længere nødvendigt, at en borger fik så meget af et præparat, han eller hun havde startet behandlingen med måske i forbindelse med en indlæggelse. I virkeligheden skal man altid for hvert eneste præparat, man giver, spørge sig selv: Hvorfor får patienten det her, hvornår startede det, har borgeren glæde af det, og bør man prøve at lave et forsøg med at stoppe,” siger hun.

Ofte virker de mange forskellige lægemidler, borgerne får, uhensigtsmæssigt sammen, men uden at nogen rigtig har øje for bivirkningerne, siger Margrethe Kähler.

”De ældre ender med så mange præparater, fordi der ikke er en iagttagelse af, hvordan de reagerer på dem - at der sker ændringer i adfærd, blodtryk, hjerterytme, eller at de bliver passive i forbindelse med de daglige aktiviteter. Det bidrager også til problemet, at mange beboere har en demenssygdom og derfor har svært ved at redegøre for, hvordan de har det,” siger Margrethe Kähler.

Hun peger på en opkvalificering af plejepersonalet som én vej ud af fejlmedicineringen:

”Det er i virkeligheden en sygeplejefaglig opgave at have et øje på den enkelte. Ældre i dag bor i snit 2,5 år på plejehjem, hvor de tit er syge af mange ting, så der er virkelig behov for, at basispersonalets viden bliver løftet,” siger hun og så også gerne deciderede plejehjemslæger og flere ergoterapeuter, der netop har øje for helheden.

Efter al sandsynlighed kan et langt bredere udsnit af befolkningen end kun de ældre på plejehjem have behov for en medicingennemgang. I følge Apotekerforeningen er mere end 700.000 danskere såkaldt polyfarmacipatienter, der bruger mere end fem lægemidler over et halvt år.

Apotekerne har tidligere gennemført medicingennemgange på 519 af dem og fandt fejl hos 94 procent.

”Jo mere medicin, man får, jo vanskeligere bliver det at følge hele behandlingen korrekt, og generelt siger man, at mere end 5 lægemidler kan give udfordringer for en borger. Korrekt medicinering gør en kæmpe forskel for både helbred og livskvalitet. Vi så gerne, at man laver en national ordning med medicingennemgang for polyfarmacipatienter,” siger Anne Kahns, formand i Apotekerforeningen.

I visse kommuner samarbejder lokale apoteker i dag med især plejehjem om medicingennemgange:

”Det er også med til at opkvalificere plejepersonalet og give dem kompetencer til at observere og reagere på uhensigtsmæssig brug af medicin,” siger Anne Kahns.