Prøv avisen

Politikere advarer mod hospice-satsning

Fokus har igennem en årrække været så meget på hospicer, at hospitalerne er blevet glemt. Foto: Arkiv.

Fokuseringen på hospicer går ud over plejen af døende på hospitalerne, frygter lokalpolitikere med opbakning fra international ekspert. Dansk Folkeparti ønsker flere hospice-pladser

Efter en intensiv satsning på hospicer frygter førende

lokalpolitikere nu, at man glemmer den langt større gruppe af uhelbredeligt

syge, der dør på hospitalerne.

I 2004 besluttede et politisk flertal, at der i hvert af landets tidligere amter skulle oprettes selvejende hospicer med et bestemt antal pladser. At hospicerne rammer et stort behov dokumenteres af lange ventelister.

Men i dag beklager flere førende politikere, at de blev tvunget til at bruge alle de afsatte ressourcer på oprettelsen af hospicer.

Mere end halvdelen af alle danskere tilbringer deres sidste tid på hospitalet, men har slet ikke fået samme opmærksomhed, påpeger blandt andre formanden for Danske Regioner og Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

– Hospicer kan aldrig opfylde det generelle behov, der er for at styrke plejen af

døende. Det skal ske på hospitalerne, men politisk set har der været meget prestige forbundet med hospicerne. Det er på tide at huske hospitalerne, siger Bent Hansen.

Samme holdning har Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for Region Hovedstaden.

– Hospicer er blevet fremstillet som den ultimative løsning. Jeg så gerne, at vi havde større frihed til eksempelvis at bruge nogle af pengene på pleje af døende på hospitalerne. Men i dag er vi tvunget til at oprette hospicepladser, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Hjørdis Høegh-Andersen (V), formand for Sundhedsudvalget i Region Sjælland, mener, at satsningen på hospicer var rigtig. Også hun så dog gerne, at der havde været større frihed til at bruge de midler, der blev afsat med hospice-satsningen.

– Havde vi fuld frihed, skulle hospitalerne nok have været med i større grad end nu. Hospicerne er ikke et problem, men indsatsen må gå på to ben. Og selvom der allerede er sket meget på hospitalerne, er det nok her, der nu skal sættes ind, siger Hjørdis Høegh-Andersen.

De danske politikere får

opbakning fra en af Europas førende eksperter i pleje af døende, den norske professor Stein Kaasa fra Trondheim Universitetshospital. Han har netop besøgt Danmark for at rådgive politikere og sundhedsmyndigheder og mener, at vi i Danmark prioriterer forkert.

– På hospitalerne kan man trække på ekspertise fra alle områder. Desuden er det på hospitalerne, at yngre læger får en stor del af deres uddannelse og vælger karriere-vej. Derfor får pleje af døende lav prestige blandt læger, hvis man ikke prioriterer det på hospitalerne, siger Stein Kaasa, der samtidig advarer mod at gøre pleje af døende til et eksklusivt tilbud for det lille mindretal, der får plads på et hospice.

Dansk Folkeparti er stærk fortaler for den danske hospicesatsning og partiets sundhedsordfører, Birthe Skaarup, afviser kritikken.

– Før havde vi ingen hospicer. Nu har vi nogle få, men langt fra nok. Det viser ventelisterne, hvilket i sig selv er trist. Så hospicerne er ikke et problem, men det er klart, at man skal se det som en bredere indsats, hvor vi bestemt også har fokus på hospita-lerne, siger Birthe Skaarup.

Tove Videbæk var som folketingsmedlem for Kristendemokraterne med til at vedtage den store hospice-satsning. I dag er hun formand for interesseorganisationen Hospice Forum.

– Det er forkert at se det her som en kamp mellem hospicer og hospitaler. Målet er et godt samarbejde mellem begge parter og en frihed for så mange uhelbredeligt syge som muligt til at vælge den model, de personligt har det bedst med, siger Tove Videbæk.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Danmark