Politikere er overrasket over ”chokerende” antal indsatte med udenlandsk baggrund

Indvandrere og efterkommere skal ikke fylde landets fængsler, siger De Konservatives retsordfører på baggrund af nye tal om indsatte med minoritetsbaggrund. DF og SF finder tallene ”voldsomme” og ”chokerende”

De nye tal fra Kriminalforsorgen viser således, at der er næsten lige så mange indsatte med udenlandsk baggrund, herunder en del medlemmer af banden Loyal to Familia, som der er fanger med dansk oprindelse. Og det er et stort problem, mener både Martin Henriksen (DF) og Naser Khader (K).
De nye tal fra Kriminalforsorgen viser således, at der er næsten lige så mange indsatte med udenlandsk baggrund, herunder en del medlemmer af banden Loyal to Familia, som der er fanger med dansk oprindelse. Og det er et stort problem, mener både Martin Henriksen (DF) og Naser Khader (K). Foto: Sarah Christine Nørgaard.

Både blandt borgerlige partier og på venstrefløjen er der forbløffelse og hovedrysten over udviklingen i landets fængsler og arresthuse, hvor stadig flere celler beboes af indvandrere, efterkommere og udlændinge uden tilknytning i Danmark.

De nye tal fra Kriminalforsorgen viser således, at der er næsten lige så mange indsatte med udenlandsk baggrund, som der er fanger med dansk oprindelse. I nogle fængsler er danske indsatte endda i mindretal, fremgår det af tallene.

”Det er et stort problem. Indvandrere og efterkommere skal ikke fylde i fængslerne, men i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet,” siger De Konservatives retsordfører Naser Khader.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, betegner tallene for indvandrere, efterkommere og udlændinge i fængsler og arresthuse som ”voldsomme, men forventelige”.

”Med indvandring følger også kriminalitet. Det bekræfter disse tal. På den korte bane er der desværre ingen holdbare løsninger, andet end at fængselspersonalet får flere magtbeføjelser over for de fanger, der skaber uro og utryghed. Men det er jo svært at adskille dem fra hinanden, når der er tale om så stort et antal indsatte med udenlandsk baggrund,” siger Martin Henriksen.

Han forudser, at problemet med en stor andel indvandrere, efterkommere og udlændinge kun vil blive større i fremtiden.

”Derfor skal vi have begrænset indvandringen markant. Det skal ske med et asylstop og med markant flere hjemsendelser. For lige nu er vi stille og roligt ved at ødelægge vores eget samfund,” siger Martin Henriksen.

Så langt er Karsten Hønge, retsordfører for SF, ikke villig til at gå. Men han ser andelen af indsatte med minoritetsbaggrund i landets fængsler og arresthuse som en stor udfordring.

”Det er jo chokerende tal. Derfor må vi have rustet fængselsbetjentene til bedre at kunne tackle de kulturelle og sproglige barrierer, de møder. Derudover skal vi tænke endnu mere over, hvordan vi deler de indsatte op, så det også bliver nemmere som indsat med minoritetsbaggrund at komme ud af det dårlige selskab, de kan være en del af i fængslerne,” siger Karsten Hønge.

Han ser gerne, at problemet med indvandrere og efterkommeres overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne ”kommer helt frem i debatten”.

De seneste kriminalitetstal fra Danmarks Statistik fra efteråret 2017 beskrev også dette fænomen. For selv når man tager højde for alder og socioøkonomisk status, er kriminaliteten blandt mandlige indvandrere og efterkommere højere end blandt hele den mandlige befolkning i Danmark. 13 procent højere for mandlige indvandrere og 140 procent højere for mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

”Det er en kæmpe udfordring, og der skal venstrefløjen turde at gå til biddet. Vi skal have undersøgt problemet med de mange indsatte og kriminelle med minoritetsbaggrund til bunds og give vores bud på, hvad vi gør på længere sigt,” siger Karsten Hønge.