Politikere kritiseres for at sylte handicap-beskyttelse

Christiansborg skal komme op i omdrejninger og beskytte handicappede mod diskrimination som anbefalet af FN, lyder det fra Institut for Menneske-rettigheder. Socialminister Manu Sareen (R) meddelte ellers, at partierne ville drøfte det i Folketingets handicapudvalg før jul, men det er ikke sket

Socialminister Manu Sareen (R) udtalte i oktober, at FN's anbefalinger ville blive diskuteret på et møde i handicapudvalget inden jul, men ifølge Socialministeriet kommer der først rigtig gang i diskussionen i næste måned, hvor blandt andet Institut for Menneskerettigheder er indkaldt til en drøftelse.
Socialminister Manu Sareen (R) udtalte i oktober, at FN's anbefalinger ville blive diskuteret på et møde i handicapudvalget inden jul, men ifølge Socialministeriet kommer der først rigtig gang i diskussionen i næste måned, hvor blandt andet Institut for Menneskerettigheder er indkaldt til en drøftelse.

Skal man lave en lov, der forbyder at diskriminere handicappede uden for arbejdsmarkedet?

”Ved ikke.”

”Det har vi ikke diskuteret endnu...”.

Sådan lyder nogle af svarene fra Folketingets partier. De er stadig i tænkeboks eller ikke nået til at diskutere et eventuelt forbud mod diskrimination af handicappede uden for arbejdsmarkedet, selvom FN i oktober anbefalede Danmark at indføre et forbud.

Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder, som regeringen har udpeget til at overvåge og fremme Danmarks overholdelse af handicapkonventionen, er ved at være godt træt af, at ingenting flytter sig:

”Der sker ikke noget. Tiden går, og handicappede bliver udsat for diskrimination. Det er utroligt, at der ikke er større politisk fokus på det, og at der ikke bliver taget initiativ til et udvalgs-arbejde om, hvordan loven skal udformes. Når alle lande omkring os har sådan en lov, og vi selv har påtaget os at vedtage en sådan lov, er det sværtat se, hvorfor det skal tage så lang tid.”

Handicappede i Danmark er beskyttet mod diskrimination, når de er på arbejde, blandt andet på grund af et EU-direktiv. Handicappede er dog ikke beskyttet mod diskrimination i fritiden, fordi Danmark ikke har et specifikt forbud mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet. Det er ellers et helt centralt punkt i FN's konvention om handicappede, som Danmark tiltrådte i 2009, siger Maria Ventegodt Liisberg.

Og uden en specifik lov er der åbent for diskrimination, mener hun:

”Der har været mange eksempler på, at forsikringsselskaber har nægtet at tegne livsforsikringer for psykisk syge, at restauratører og diskoteker har afvist personer med handicap, og at personer med handicap er blevet diskrimineret i adgangen til sundhedsydelser og uddannelser. Det er et stort behov for, at personer med handicap bliver beskyttet mod forskelsbehandling på et usagligt eller urimeligt grundlag.”

Socialminister Manu Sareen (R) udtalte i oktober, at FN's anbefalinger ville blive diskuteret på et møde i handicapudvalget inden jul, men ifølge Socialministeriet kommer der først rigtig gang i diskussionen i næste måned, hvor blandt andet Institut for Menneskerettigheder er indkaldt til en drøftelse.

Hos Socialdemokraterne har man ikke drøftet spørgsmålet endnu, siger Orla Hav, formand for Socialudvalget:

”Jeg tror ikke, der er en proces i gang, og vi har ikke haft spørgsmålet oppe. Men grundlæggende har vi det sådan, at hvis vi skriver under på en konvention, vil vi også leve op til den. Men om der skal en lov til, det kan jeg ikke sige endnu. Socialministeren må tage initiativet.”

Anne-Mette Winther Christiansen, Venstres handicap-ordfører, siger, at hendes parti heller ikke har drøftet spørgsmålet om en lov mod diskrimination endnu:

”Jeg kan ikke sige, om jeg er for eller imod. Venstre har ikke drøftet det, for vi har haft travlt med satspuljen,” siger hun.

Dansk Folkepartis Karina Adsbøl er dog klar til at stemme for et forbud:

”Vi går ind for en rettighedslovgivning, der sikrer, at handicappede ikke forskelsbehandles, heller ikke uden for arbejdsmarkedet, for vi mener ikke, at man skal diskrimineres på grund af sit handicap. Det skyldes ikke, at det kommer fra FN, men at vi selv synes, at det er forkert at diskriminere.”

Dansk Folkeparti vil nu tage spørgsmålet om et forbud mod diskrimination af handicappede uden for arbejdsmarkedet op med socialministeren.