Politikere vil forhindre udvisning til tvangsægteskaber

Socialdemokraterne og de radikale vil forhindre, at kvinde-lige asylansøgere ud-vises til tvangsægte-skab. Det kan man ikke, lyder det fra integrationsminister Bertel Haarder (V), der dog selv under-søger lignende sag

Afviste kvindelige asylansøgere skal have bedre sikkerhed for ikke at blive udvist til tvangsægteskaber i hjemlandet.

Det er budskabet fra So- cialdemokraterne og Det Radikale Venstre, som derfor er på vej med et beslutningsforslag, som i højere grad tager hensyn til de såkaldte privat-retlige forhold ved behandling af en asylsag.

Problemet er aktuelt netop nu, hvor Udlændingestyrelsen har givet en 17-årig iransk kvinde afslag på opholdstilladelse. Ifølge kvindens egen forklaring er hun ellers flygtet for at undgå et tvangsægteskab med en 48-årig mullah, som har købt hende af forældrene.

Denne forklaring har Ud-lændingestyrelsen dog valgt at se bort fra, hvilket er meget problematisk, mener den socialdemokratiske udlændingeordfører, Anne-Marie Meldgaard.

– Vi kan ikke sige, at vi ikke vil acceptere tvangsægteskaber i Danmark og samtidig sende afviste kvindelige asylansøgere tilbage til tvangsægteskaber. Det er naturligvis svært at få en fuldstændig garanti fra kvindernes hjemland, men vi foreslår, at man så vidt muligt undersøger, om der er hold i kvindernes frygt, siger Anne-Marie Meldgaard, der ikke mener, at man dermed åbner op for, at asylansøgere kan snyde sig til opholdstilladelse med påstande om tvangsægteskab.

– Bare fordi en kvinde siger, at hun risikerer tvangsægteskab, er hun naturligvis ikke garanteret ophold i Danmark. Men hvor det er muligt, bør vi undersøge kvindernes forklaring så godt som muligt, siger Anne-Marie Meldgaard, som sammen med de radikale vil fremsætte forslaget efter nytår.

Integrationsminister Bertel Haarder (V) er dog ikke imponeret over de to partiers forslag, og kritiserer især Det Radikale Venstre.

– Det er prisværdigt, at man vil undgå tvangsægteskaber. Men når de radikale nu vil til at forhindre tvangsægteskaber i lande som Iran og Pakistan, kan det undre, at de ikke vil støtte det mest effektive redskab mod tvangsægteskaber i Danmark, nemlig 24-årsreglen, siger Bertel Haarder med henvisning til den regel, der forhindrer familiesammenføring mellem ægtefæller, der ikke er fyldt 24 år.

I modsætning til Socialdemokraterne ser integrationsminister Bertel Haarder også forslaget som en øget risiko for snyd i asylsystemet.

– Jeg ved virkeligt ikke, hvordan Socialdemokraterne og de radikale har tænkt sig at få sikkerhed for, at de afviste kvinder ikke vil blive udsat for en fremtidig forbrydelse. Det er svært at få beviser for, at nogen i fremtiden vil tvinge kvinderne til ægteskab, siger Bertel Haarder, der dog i den aktuelle sag med den 17-åirge iranske kvinde er opmærksom på, at der kan være en risiko.

– Nu har Udlændingestyrelsen behandlet sagen, men dermed er den ikke nødvendigvis afsluttet. Som minister har jeg mulighed for at se på den og det har jeg tænkt mig at gøre, siger Bertel Haarder.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Det Radikale Venstres udlændingeordfører, Elsebeth Gerner Nielsen.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk