Politikere vil ikke stoppe selvmordsturisme

Den schweiziske klinik Dignitas har hjulpet yderligere to danskere til at begå selvmord. Dermed er i alt seks danskere rejst til Schweiz for at dø.Selvom assisteret selvmord er ulovligt i Danmark, vil danske politikere ikke gribe ind

For to år siden besluttede Kjeld Rasmussen at få hjælp til selvmord på en klinik i Schweiz. I slutningen af maj måned 2013 tog han ud på sit livs sidste rejse. Du kan læse hans historie i bunden af denne artikel.
For to år siden besluttede Kjeld Rasmussen at få hjælp til selvmord på en klinik i Schweiz. I slutningen af maj måned 2013 tog han ud på sit livs sidste rejse. Du kan læse hans historie i bunden af denne artikel. .

Yderligere to unavngivne danskere har rejst til den schweiziske selvmordsklinik Dignitas, hvor de begge har fået hjælp til at begå assisteret selvmord.

Den enes død fremgår af en tabel over udførte assisterede selvmord, som netop er blevet offentliggjort på klinikkens hjemmeside. Denne person drak den dødbringende medicin, udleveret af klinikken, i september 2014. Den anden dansker begik assisteret selvmord i januar i år. Det fortæller Flemming Schollaart, der som formand for Landsforeningen En Værdig Død ledsagede de to danskere til Dignitas' klinik syd for Zürich i Schweiz.

Dermed har i alt seks danskere siden 2006 begået assisteret selvmord hos Dignitas. Klinikken hjalp i alt 198 udlændinge med at begå selvmord i 2014. Det er én person mere end året før og det højeste antal nogensinde.

Aktiv dødshjælp og assisteret selvmord er ulovligt i Danmark, men i Schweiz kan danskere altså uhindret besøge Dignitas og betale omkring 85.000 kroner for at få assistance til at begå selvmord. Den trafik kan fortsætte, hvis det står til sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

”Hvad folk selv ønsker at gøre, det kan vi ikke hindre. Vi kan ikke ændre en helt lovgivning, fordi der er enkelte danskere, som vælger at rejse til Schweiz og begå selvmord. Det vil ikke gavne noget. I stedet skal vi sørge for, at der er en ordentlig palliativ behandling i Danmark,” siger Liselott Blixt.

Heller ikke Karina Lorentzen Dehnhart, formand for Folketingets Retsudvalg for SF, ønsker at bremse de danskere, der rejser til Schweiz for at begå selvmord.

”Jeg er selv for proaktiv dødshjælp, og jeg har stor respekt for den beslutning, de mennesker tager. Den beslutning skal der være plads til,” siger Karina Lorentzen Dehnhart.

Når nu folk rejser til Schweiz for at begå assisteret selvmord, kan vi vel lige så godt lovliggøre aktiv dødshjælp herhjemme?

”Jeg mener, at vi burde have aktiv dødshjælp, men det har vi jo ikke, og derfor må man selvfølgelig respektere den lovgivning, vi har. Jeg synes personligt, det bliver en udfordring, når der kommer andre mennesker og organisationer ind over et assisteret selvmord. Det kan sætte spørgsmålstegn omkring motiverne for at hjælpe, og det er jeg lidt utryg ved. Men det må være op til det enkelte individ at planlægge sit liv. Jeg mener ikke, at jeg som politiker skal sige, at et menneske skal leve livet fuldt ud, hvis personen ikke ønsker det.”

I stedet for at overlade spørgsmålet om dødshjælp til den enkelte, burde vi hjælpe hinanden, mener Ellen Kappelgaard, formand for Kristelig Lægeforening.

”Vi skal ikke bare opgive næstekærligheden i praksis og lade det være op til individualiseringen. Vi har som samfund et ansvar for at forebygge og hjælpe, både i ordets magt og i praksis. Jeg mener ikke, at vi skal sætte bomme op, så man ikke kan rejse til Schweiz, men hvis man hører om en, der ønsker at tage af sted, så har man en pligt til at gribe ind. Det skal vi prøve at blive bedre til.”

Flemming Schollaart fortæller til Kristeligt Dagblad, at flere danskere er på vej til Schweiz for at begå assisteret selvmord.

”Der er nogle stykker, der er på vej derned, og der er hele tiden folk, der ringer på min dør. Men langtfra alle kommer af sted til Schweiz. Andre sender jeg videre til psykolog efter at have taget en lang snak med dem,” siger Flemming Schollaart.

Justitsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne ønsker ikke at kommentere på de danskere, der rejser til Schweiz for at begå selvmord. Hun henviser i stedet til det svar, som hendes forgænger Karen Hækkerup (S) gav i marts 2014, da hun af Karina Lorentzen Dehnhart blev bedt om at forholde sig til retsgrundlaget og lovligheden i at lave en forening, der hjælper folk til selvmord.

Justitsministeren ville dengang ikke forholde sig til den konkrete sag, men henviste i stedet til straffelovens paragraf 240, der fastsætter, at den, der medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil tre år. Der blev i svaret fra ministeren også henvist til foreningsfriheden, og at denne ikke måtte have et ulovligt øjemed. Justitsministeren fandt dengang ikke anledning til at iværksætte initiativer på området.

SPECIALHISTORIE: For to år siden besluttede Kjeld Rasmussen at få hjælp til selvmord på en klinik i Schweiz. I slutningen af maj måned 2013 tog han ud på sit livs sidste rejse.

Læs hele hans rørende historie her.