Prøv avisen

Politikere vil se på racismeparagraf efter dom

Den omdiskuterede racismeparagraf blev i torsdags taget i brug, da Retten i Helsingør dømte en 65-årig mand for racisme. Men dommen vækker både undren og skuffelse blandt flere politikere, blandt andre SF's retsordfører Lisbeth Bech Poulsen og Liberal Alliances Henrik Dahl. Foto: Torkil Adsersen/Thomas Lekfeldt

Flere politikere undrer sig over, at en mand i fredags i retten i Helsingør blev dømt for racisme, efter at han på Facebook kritiserede islam. Nu vil de have politiske drøftelser om racismeparagraffen

Det bunder i en manglende forståelse af sondringen mellem islam og islamisme, når retten i Helsingør dømmer en mand for racisme. Det mener flere politikere, som nu vil have, at paragraffen skal drøftes politisk.

Den omdiskuterede racismeparagraf blev i torsdags taget i brug, da Retten i Helsingør dømte en 65-årig mand for racisme. Ifølge domsudskriftet var det i forbindelse med ballade i en beboerforening, hvor bestyrelsen angiveligt var blevet kuppet af personer med tilknytning til Hizb ut-Tahrir, at manden havde skrevet følgende på sin vens Facebookvæg:

”“ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid”.

Den kommentar førte i torsdags til, at manden blev dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, straffelovens paragraf 266b, hvilket Retten i Helsingør takserede til fire dagbøder á 400 kroner.

Men dommen vækker både undren og skuffelse blandt flere politikere, blandt andre SF's retsordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Hun mener, dommen er en udvidelse af paragraffen og kalder det for en glidebane. Hun er dybt uenig med den dømtes Facebook-kommentar og finder den usympatisk, men hun mener, at det ikke er vejen frem at kriminalisere ytringer.

”Ytringsfriheden må også i vid udstrækning beskytte idiotiske og forhånende kommentarer. Og derfor mener jeg, at det er noget, vi skal have en politisk debat om. Altså om paragraffen er blevet brugt for bredt i forhold til den konkrete sag,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

Siden man i 1971 ændrede ordlyden af racismeparagraffen, har SF været modstander af den. Men Lisbeth Bech Poulsen mener ikke, at man i dag kan fjerne paragraffen. Den har været der længe, og hun mener, at det vil sende et dårligt signal at afskaffe den.

Hun vil i stedet tage initiativ til en politisk drøftelse af, om paragraffen bliver brugt i for vid udstrækning, da hun mener, at den burde beskytte individer og ikke religionskritik, uanset hvor grim og usympatisk forhånelsen er.

”Jeg synes, det er en forhånelse. Men racismeparagraffen, modsat blasfemiparagraffen, skulle jo ideelt set beskytte individer og personer og ikke idéer og religioner. Det er derfor, at SF egentlig mener, at blasfemiparagraffen bør afskaffes, fordi det er en beskyttelse af idéer, ideologi og religion, hvorimod racismeparagraffen trods alt skal beskytte personer og grupper af personer,” forklarer Lisbeth Bech Poulsen, som dog ikke vil blande sig i, hvad domstolen skal dømme.

Henrik Dahl (LA) mener derimod, at manden intet forkert har gjort, og at dommen er fuldstændig urimelig og bunder i dommerens uvidenhed, da hun ikke skelner mellem forskellen på islam og islamisme, som han mener er en helt almindelig og anerkendt sondring i statskundskaben.

”Der er jo det problem i dommen, at dommeren tillader sig at gøre noget, som jeg mener er helt elementært fagligt forkasteligt. Hun tilsidesætter distinktionen mellem islam og islamisme, og det kan man simpelthen ikke,” siger Henrik Dahl.

Han mener, at manden ikke bør dømmes for racisme, når det ikke er religionen islam eller muslimer, han kritiserer, men derimod ideologien islam. Henrik Dahl mener, at domstolens manglende skelnen mellem begreberne er yderst problematisk, fordi man så ikke kan kritisere islamisme.

I 2013 udgav statskundskabsprofessoren Mehdi Mozaffari bogen ”Islamisme”, hvori han skrev, at islamisme er det 20. århundredes fjerde totalitarisme ved siden af fascisme, nazisme og kommunisme. Men med den nye dom skal man nok overveje det en ekstra gang, før man refererer den bog, mener Henrik Dahl.

”Hvis dommen får lov til at danne præcedens, så skal jeg passe på med at genfortælle, hvad der står i den bog, og det er jo helt uholdbart. Det er jo, fordi dommeren er inkompetent, når det gælder statskundskab. Dommeren er sikkert en vældig dygtig jurist, ellers ville hun jo ikke være byretsdommer. Men det afslører en fundamental inkompetence, når det gælder forståelse af fænomenet islamisme, som der er skrevet tykke bøger om,” siger Henrik Dahl.

I 2012 fremsatte Liberal Alliance et beslutningsforslag om at revidere racismeparagraffen. Henrik Dahl håber, at Folketinget efter vinterferien kan finde det gamle forslag frem og drøfte det påny.

Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen vil ikke udtale sig om dommen, da hun mener, at det ikke er politikernes opgave at blande sig i domstolenes afgørelser.