Prøv avisen

”Politikernes gavebod” har mange svagheder

Den oprindelige tankegang bag satspuljen var, at man skulle lade ”tusind blomster blomstre” og sætte meget forskelligt i værk i håb om, at noget kunne hjælpe de svageste borgere videre i livet. Foto: Mikkel Møller Jørgensen/Ritzau Scanpix

Ud over at satspuljeordningen har vist sig sårbar over for svindel, er den i årevis blevet kritiseret for at være præget af kortsigtet tænkning og manglende evaluering. Men sandsynligvis overlever ordningen, fordi alle partier undtagen ét er med til at fordele pengene

I maj 1990 kom en ganske særlig politisk konstruktion til verden, som siden har lagt beslag på et tocifret milliardbeløb af offentlige kroner hvert år. Med ordningen – den såkaldte satspulje – ønskede daværende socialminister Aase Olesen (R) og KVR-regeringen at hjælpe de svageste, men lige siden har den været voldsomt kritiseret – og netop nu indgår ordningen i en af de største bedragerisager i den danske centraladministrations historie.

Siden det første satspuljeforlig blev indgået har ordningen fået betegnelser som ”politikernes gavebod” og ”de fattiges finanslov”, fordi puljen giver midler til projekter på det sociale, arbejdsmarkedspolitiske, sundhedsmæssige eller kulturelle område. Men ordningen er også blevet kaldt ”at fodre hunden med sin egen hale”, fordi de mange milliarder fremkommer ved, at overførselsindkomster hvert år stiger 0,3 procent mindre end den almindelige lønudvikling.

”Lige fra begyndelsen er det blevet set som positivt, at der hvert år var afsat penge til projekter for de svageste, som ikke skulle findes i tovtrækkeriet om finansloven. Men det negative er, at pengene kommer fra, at pensionister, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere hvert år sakker bagud i forhold til det øvrige samfund,” siger Bent Greve, professor ved institut for velfærd og globalisering på Roskilde Universitet.

I begyndelsen af satspuljens levetid var det især de allersvageste kontanthjælpsmodtagere, der var projekter for. Siden bredte ordningen sig til flere områder, og i en periode var der 800 projekter i gang – et tal, der i de senere år er nedbragt til omkring 650.