Prøv avisen

Politikers uddeling af støtte får kritik

Kristendemokraternes Per Ørum Jørgensen kom i fokus, da han med det afgørende mandat sikrede finansloven sammen med regeringen og Dansk Folkeparti. Nu kritiserer eksperter, at Ørum egenhændigt har fået lov til at uddele 13 millioner kroner. Foto: Martin Sylvest Andersen

Kristendemokraten Per Ørum Jørgensen har i finansloven fået 25 millioner kroner, han frit kan fordele til sociale projekter og organisationer. Halvdelen er nu øremærket til primært kristne initiativer, men processen har været tvivlsom, siger kritikere

Et juridisk grænsetilfælde med en bekymrende proces.

Sådan beskrives den ellers positive nyhed om, at kristendemokraten Per Ørum Jørgensen nu uddeler over 13 af 25 millioner kroner til sociale projekter. Ifølge kritikere er det problematisk, fordi Per Ørum Jørgensen egenhændigt har kunnet udpege, hvilke organisationer der skal sikres en overlevelse i 2011. Og den frihed har han brugt til primært at begunstige kristne projekter.

Da næste års finanslov blev vedtaget i november, blev Kristendemokraternes politiske ordfører, Per Ørum Jørgensen, den sidste stemme, der skabte flertal for finansloven. Derfor fik han oprettet en særlig pulje til sociale projekter, og den blev et plaster på såret for den historisk lille satspulje, som sociale organisationer normalt lever af.

"Jeg satte mig i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for at kæmpe for, at de udsatte i Danmark ikke skal møde en lukket dør i 2011. Derfor er jeg glad for, at vi nu i første omgang kan bidrage til, at 21 væresteder, sociale projekter og behandlingstilbud får en chance for at overleve kommunernes nedskæringer og regeringens manglende sociale bevidsthed," siger Per Ørum Jørgensen.

Han forventer, at hans liste over projekter bliver godkendt i Folketingets finansudvalg i starten af januar.

Støttemodtagerne har Per Ørum Jørgensen selv udpeget med skelen til projekter med forbindelse til Dansk Diakoniråd, og der har ikke – som normalt – været en åben ansøgningsproces, hvor projekter vurderes efter beskrivelser og budgetter. Det er blevet valgt fra af hensyn til et tidsperspektiv, forklarer Per Ørum Jørgensen.

Processen er ikke umiddelbart lovstridig, vurderer juraprofessor og ekspert i social ret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher. Men den er usædvanlig og ulden.

"Vi er ude i et grænsetilfælde, der ikke bør være et tilfælde til efterfølgelse. At kun kristne organisationer er blevet tilgodeset er tilsyneladende af Folketingets flertal lagt op til Per Ørum Jørgensens eget valg," siger hun og tilføjer, at man kan overveje, om nogle organisationer uretmæssigt er blevet forfordelt på et religiøst grundlag.

Også i Frivilligrådet, der rådgiver Socialministeriet om frivilligt, socialt arbejde, mener næstformand Mia Sørup, at den er gal med Per Ørum Jørgensens pulje.

"Det er dels problematisk, at der gives så kortsigtede bevillinger, der ikke sikrer en langsigtet økonomisk planlægning af organisationernes arbejde, og dels meget bekymrende, at man vælger at lade én mand uddele økonomisk støtte efter en bevillingsproces med total mangel på transparens," siger hun og tilføjer, at sådanne bevillingsprocedurer udgør et parlamentarisk problem.

Kritikken preller dog af på Per Ørum Jørgensen, der gerne indrømmer en delvis favorisering af de kristent funderede projekter.

"Metoden kan man altid diskutere, men det er nu engang en indrømmelse, Kristendemokraterne har fået i forbindelse med finansloven. Så vi synes, det er naturligt, at vi ser mod vores kirkelige, diakonale bagland," siger han.

dalsgaard@k.dk