Prøv avisen

Politisk ønske om færre sene aborter

821 sene aborter på et år er et tal, der klinger negativt i ørerne på de danske politikere. Foto: stock.xpert

Det rekordstore antal aborter foretaget efter 12. uge skal bringes ned, og forældre skal have bedre information om følgerne af en sen abort. Det ønsker både Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti, der frygter flere aborter på længere sigt

821 sene aborter på et år er et tal, der klinger negativt i ørerne på de danske politikere. Tallet stammer fra Abortankenævnets årsbe-retning, og det er rekordstort. Politikerne ønsker derfor, at statistikken i fremtiden peger i en anden retning.

Når man udfører en abort efter 12. uge, er det så voldsomt et indgreb, at forældrene skal have bedst mulig information om det valg, de træffer. Ifølge Socialdemokraternes sundhedsordfører, Jens Peter Vernersen, er der noget galt med den faglige hjælp, når antallet af sene aborter stiger.

Det er ikke godt, at vi slår rekorder på det her område. Det bekymrer mig altid, når kvinder får foretaget abort efter 12. uge. Det er vigtigt, at vi får belyst årsagerne til denne udvikling, siger Jens Peter Vernersen, der efterlyser en samlet handlingsplan på abortområdet. Han har samtidig bedt sundhedsministeren redegøre for initiativerne på området.

Hos Dansk Folkeparti er man alvorligt bekymret for udviklingen. Handicapordfører Tina Petersen mener, at der er gået perfektionisme i den hos både lægerne og forældrene. De tager for hurtigt en beslutning om abort, når scanningen afslører et barn med handicap. Men samfundet skal rumme forældre, der tager et valg om at få et handicappet barn.

Der mangler mere oplysning og rådgivning på området. Der er mange risici forbundet med en sen abort, og man kan altså få stor glæde af handicappede børn. Jeg tror, at det er blevet kutyme hos lægerne og forældrene, at man vælger aborten fremfor det handicappede barn. I 20. uge er barnet levedygtigt, og så er vi altså ovre i en meget alvorlig etisk problemstilling, siger Tina Petersen, der selv har et handicappet barn.

Kamal Qureshi fra SF vurderer, at der er et behov for at gøre processen omkring scanninger mere smidig.

Det afgørende er, at scanningerne er præcise og hurtige. Det er ikke et let valg at få en sen abort, og vi skal støtte kvinden i hendes valg uan-set udfaldet. Men det er nødvendigt at nedbringe det hø-je tal. For der er tale om meget alvorlige indgreb, siger han.

På trods af det rekordstore antal sene aborter mener Venstres sundhedsordfører Birgitte Josefsen ikke, at der er behov for at se på årsagerne til udviklingen.

Det er bestemt et højt tal, men der ligger en lægefaglig vurdering bag aborterne. Og den må vi forholde os til. Antallet af sene aborter skal selvfølgelig være så lavt som muligt, men vi vente med at se på, om det er en blivende tendens. Det kan vi ikke se ud fra et års statistik. Derfor må vi slå koldt vand i blodet, siger Birgitte Josefsen.

ostrynski@kristeligt-dagblad.dk