Politisk bekymring over at socialt udsatte unge anbringes med kriminelle

Flere sårbare børn og unge end tidligere placeres bag låste døre på sikrede institutioner. Dansk Folkeparti og De Konservative vil nu drøfte udviklingen med social- og ældreminister Astrid Krag (S)

Sidste år var en tredjedel eller 152 af de i alt 488 børn og unge på landets sikrede institutioner anbragt af sociale årsager. For 10 år siden var kun hver tyvende af de unge placeret bag lås og slå på grund af sociale problemer. Arkivfoto.
Sidste år var en tredjedel eller 152 af de i alt 488 børn og unge på landets sikrede institutioner anbragt af sociale årsager. For 10 år siden var kun hver tyvende af de unge placeret bag lås og slå på grund af sociale problemer. Arkivfoto.

Det er uacceptabelt, at et stigende antal børn og unge med store sociale problemer frihedsberøves og anbringes på sikrede institutioner sammen med unge kriminelle.

Det mener Dansk Folkeparti på baggrund af en artikel i Kristeligt Dagblad i sidste uge, der fortalte om en fortsat stigning i antallet af unge med sociale problemer, som anbringes på landets otte sikrede institutioner. Oprindelig var de sikrede institutioner en slags varetægtsfængsel forbeholdt unge sigtet for personfarlig kriminalitet.

Sidste år var en tredjedel eller 152 af de i alt 488 børn og unge på landets sikrede institutioner anbragt af sociale årsager. For 10 år siden var kun hver tyvende af de unge placeret bag lås og slå på grund af sociale problemer. De socialt anbragte har typisk massive udfordringer som for eksempel udadreagerende adfærd, voldsom selvskade, misbrug, eller de bevæger sig på kanten af kriminalitet.

”Det er et kæmpe problem, at man anbringer for eksempel selvdestruktive unge kvinder sammen med kriminelle. De to grupper bør adskilles,” siger Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl.

På baggrund af oplysningerne i Kristeligt Dagblad vil Karina Adsbøl rejse spørgsmål om sociale anbringelser på sikrede institutioner over for social- og ældreminister Astrid Krag (S).

Karina Adsbøl mener ligesom Danske Regioner i, at der er behov for flere åbne pladser.

De Konservatives socialordfører Brigitte Klintskov Jekel synes umiddelbart, at de nye tal for frihedsberøvelse af socialt anbragte lyder højt.

”Det er fornuftigt, hvis der i anbringelsessager er fokus på et individuelt skøn for at hjælpe den unge på bedste vis. Jeg er også overbevist om, at institutionerne hjælper mange anbragte, der står i en svær situation. Men de nye tal taget i betragtning vil jeg gerne drøfte behovet for flere åbne pladser med socialministeren,” skriver Brigitte Klintskov Jekel i en mail.

Institut for Menneskerettigheder har i en rapport fra sidste efterår kritiseret, at socialt sårbare unge blev anbragt under fængselslignende forhold på sikrede institutioner. Instituttet anbefaler, at Socialministeriet tager initiativ til at ændre lovgivningen, så børn og unge ikke kan frihedsberøves i forbindelse med en social anbringelse.

Social- og ældreminister Astrid Krag skriver i en mail, at hun er opmærksom på, at et stigende antal børn og unge anbringes bag låste døre.

”I nogle tilfælde kan det være en rigtig løsning. Men det bør kun ske, når det er absolut nødvendigt, for eksempel fordi barnet eller den unge er til fare for sig selv eller andre. Vi skal selvfølgelig passe på, at balancen er den rigtige, og at indsatsen kun bruges, når det er bedst for den unge. Ministeriet har for nylig offentliggjort en række evalueringer af blandt andet de sikrede døgninstitutioner, og jeg vil på den baggrund her i foråret invitere til en drøftelse af resultaterne og en videre opfølgning med ordførere fra alle partier,” skriver Astrid Krag i en mail.