Prøv avisen

Præster protesterede over kirkerydning i prædikener

Landet over var rydningen af Brorsons Kirke i København tema ved gårsdagens prædiken. Blandt andet i Stefanskirken, København, hvor sognepræst Ivan Larsen fandt politiets indtrængen "uhørt og uværdig". -- Foto: Leif Tuxen.

Politiets aktion i Brorsons Kirke var et tema landet over på prædikestolen i går. Men en række andre præster markerer, at de ikke mener, at kirkerummet er helligt

– Det er en ganske almindelig søndag. Men det er også en speciel søndag. For i dag tager vi kirkerne tilbage.

Sådan indledte sognepræst Ivan Larsen sin prædiken i Stefanskirken på Nørrebro i København. Og landet over gav søndagens tekst om rydningen af tempelpladsen rig lejlighed til at knytte ugens begivenheder i Brorsons Kirke i København til dagens prædiken.

– Jeg ved godt, at der ikke findes nogen lov, der forbyder politiet at gå ind. Men jeg finder det uhørt, at man bryder kirkefreden. Uhørt og uværdigt, at man krænker den fred og hellighed, der skal være i et bederum. Her bestemmer ikke vi – men Ham, vi tror på. Det er ikke blevet respekteret, sagde Ivan Larsen, der også i sin prædiken til de godt 50 forsamlede sammenlignede politiets aktion i ly af natten med pågribelsen af Jesus.

Det var ikke kun i København, at præsterne fandt anledning til at omtale sagen. Landet over tog præster opfordringen op og viste deres utilfredshed med politiets indtrængen i kirkerummet. Blandt andet Annette Bennedsgaard, sognepræst ved Gellerup Kirke i Århus. Hun undlod dog at tage stilling til, om irakerne skal have asyl.

– Gudstjenesten handlede ikke om at blive enige, men om at protestere mod bruddet på traditionen om dansk kirkeasyl. Man har haft juraen i ryggen til at sende poli-tiet ind, men derfor er det ikke givet, at man skal vælge at gøre det, siger Annette Bennedsgaard, der i øvrigt bemærkede flere kirkegængere end almindeligvis, hvoraf flere gav udtryk for, at de kom for at vise deres støtte.

Domprovst ved Århus Domkirke, Poul Henning Bartholin, gjorde ikke sagen til sit tema i sin prædiken, men nævnte, at det var skæbnens ironi, at dagens tekst om rensningen af tempelpladsen og rydningen af Brorsons Kirke faldt sammen i tid. Til Kristeligt Dagblad tilføjer han:

– Jeg tror, staten og folkekirkens forhold lider skade ved, at politiet er blevet sendt ind i kirken i denne her sag frem for at finde en forhandlingsløsning.

Sognepræst ved Christians Kirken i København, Susanne Ivalo Mønsted, undlod at nævne irakerne direkte fra prædikestolen.

– Men jeg indledte med, at der nok i disse dage herskede en vis forvirring om, hvem der er herre i Guds hus. Jeg synes, folk burde tænke over, om det er menighedsrådet? Eller præsten? Eller om det er lovens lange arm. Selv ser jeg ikke sagen sort/hvidt. Hvem har ret til installere en masse mennesker i kirken? Præsten og menighedsrådet i Brorsons Kirke har skønnet, at sagen var værd at kæmpe for. Men andre vil mene, at de har misbrugt deres embede og deres hus, siger hun.

Netop den holdning indtager sognepræst Jesper Bacher og teolog Katrine Winkel Holm, som i protest mod det, de kalder "Brorsonkirke-sympatisørerne", har samlet foreløbig 48 præster og teologer, der støtter ordlyden i en kort tekst forfattet til lejligheden: "Kirke, kend din plads".

– Vi vil markere, at det ikke er hele folkekirken, der bakker op om det synspunkt, at kirken er et helligt rum, som politiet har krænket. Vi vil gerne vise offentlig- heden, at kirken ikke er lig med Per Ramsdals (præst i Brorsons Kirke, red.) holdning. Det her handler ikke om, hvorvidt man er enig i regeringens asylpolitik, men om hvad kirkens opgave er, og hvad kirkerummet er. Det er Guds ord og ikke kirkerummet, der er helligt, siger Katrine Winkel Holm.

Godt 400 teologer og præster havde i aftes skrevet under på en protest mod politiets indtrængen i kirken.

vaaben@kristeligt-dagblad.dk