Praktiserende lægers organisation splittet

Læger, der er kritiske over for PLO, danner ny gruppe, SPRAL. For at være med skal lægerne være villige til at sætte deres kontrakter med det offentlige på spil

Caroline Wozniacki.
Caroline Wozniacki. Foto: Bax Lindhardt.

På trods af sol, sommer og lukkede lægeklinikker landet over ligger langtfra alle læger på den lade side. Blandt medlemmerne af Praktiserende Lægers Organisation, PLO, som er de praktiserende lægers faglige organisation, har 700 læger ud af i alt 3600 inden for de seneste 14 dage valgt at støtte op om en nyoprettet gruppe ved navn SPRAL, Selvstændige Praktiserende Læger.

Det er tidligere formand for PLO, læge Henrik Dibbern, der er initiativtager til gruppen, som, han mener, er en nødvendighed. For at blive medlem af gruppen antages det, at man om nødvendigt er villig til at afgive sit ydernummer.

Vi er ikke interesserede i som sådan at holde nogen udenfor. Men det har vist sig, at der i almen praksis er stor forskel på, hvor meget vi tør sætte på spil. Vi vil i SPRAL arbejde for at få PLO præget af vores synspunkter, hvor grundkodeks er, at man skal turde sætte kontrakten med det offentlige på spil. Det er vi nødt til, når myndighederne løber fra aftaler, og hvis vi fortsat vil have indflydelse på vores egne arbejdsforhold, siger han og kalder gruppen for et parti i en demokratisk organisation.

LÆS OGSÅ: Milliardregning for danskernes lægebesøg venter i de kommende år

SPRALs debatter er indtil nu primært blevet ført i et lukket forum på det sociale netværk Facebook, men det er meningen, at lokale grupper skal holde møder rundt om i landet, når sommerferien er slut.

Praktiserende læge i Præstø, Lotte Hvas, klummeskriver i Kristeligt Dagblad og medlem af Det Etiske Råd, er en af dem, der har meldt sig ind i gruppen. Hun slår fast, at SPRAL ikke er kommet til verden for at skabe splid blandt PLOs medlemmer.

Splittelsen er ikke kommet med denne gruppe. Den kom, den dag vi kalder Sorte Lørdag, hvor i hvert fald repræsentantskabet vise sig at være splittet, og hvor 25 stemte mod at aflevere ydernumre, mens 24 stemte for, siger hun.

Hun fortæller om hensigten med SPRAL:

Vi vil arbejde for at styrke PLO, og det handler om at vide, hvad vi som organisation gør, hvis vi om et år står med alle Bent Hansens (socialdemokratisk formand for Danske Regioner, red.) løfter, og de så alligevel ikke holder stik. Vi er stadig indstillet på en kontrakt med regionerne, men vi vil arbejde på at forhindre at blive kørt over af det offentlige, siger Lotte Hvas.

Også privatpraktiserende læge Imram Rashid fra Kastrup, der kun har haft egen praksis i fire måneder, har meldt sig ind i gruppen. Han er ikke bange for at risikere at skulle aflevere sit ydernummer i en periode.

Jeg har måske 30 år tilbage på arbejdsmarkedet, og selvom jeg samlet set ville risikere at miste en million kroner på at måtte deponere mit ydernummer, ville jeg gøre det. For mig er det vigtigste at få sikret os ordentlige arbejdsvilkår fremtidigt, siger han.

Konstitueret formand for PLO, Bruno Melgaard, var et af de 25 medlemmer i PLOs øverste ledelse, repræsentantskabet, der med sin stemme var med til at sikre, at aftalen med det offentlige alligevel ikke i denne omgang blev sagt op og ydernumrene afleveret. Selvom målinger blandt organisationens 3600 medlemmer hidtil havde vist, at godt 90 procent mente, at kontrakten skulle opsiges.

Bruno Meldgaard har kendskab til SPRAL, men ser ikke gruppen som en trussel mod det faglige fællesskab blandt PLOs medlemmer.

Jeg er meget åben over for debat, og jeg vælger at se gruppen som et tiltag, der kan være med til at skabe debat. Men nu er det jo ikke sådan, at fordi man ikke har meldt sig ind i SPRAL, så vil man ikke aflevere sit ydernummer. Jeg ser ikke mig selv som repræsentant for en gruppe, der ikke vil aflevere ydernummer. Jeg stemte mod at opsige aftalen med det offentlige ud fra en konkret vurdering af situationen lige nu og her, hvor vi trods alt stod med en bedre lov end den oprindelige, siger Bruno Melgaard, der har bedt om medlemskab i facebookgruppen og har fået tildelt det for at kunne følge diskussionen.