Prøv avisen

Produktionsskoler kunne kvitte smøgen

Landets produktionsskoler var klar til at indføre rygeforbud sammen med de andre ungdomsuddannelser

Godt halvdelen af Danmarks knap 80 produktionsskoler var forberedt på at gøre det forbudt at ryge på skolens grund, da den nye rygelov for ungdomsuddannelserne trådte i kraft.

Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. Men loven, der blev indført for præcis et år siden, kom ikke til at gælde for produktionsskoler og erhvervsskoler.

Det burde den, mener projektchef i Kræftens Bekæmpelse Per Kim Nielsen.

- På produktionsskoler og erhvervsskoler starter en masse unge, og dem skal vi jo også beskytte mod at lære at ryge, og vi skal hjælpe dem med at stoppe med et ryge. Det kan jo ikke være rigtigt, at det kun er gymnasieeleverne, der skal hjælpes.

Loven gælder kun for skoler, hvor eleverne i gennemsnit er under 18 år. Derfor er erhvervsskoler og produktionsskoler ikke omfattet af den.

Ifølge Sundhedsstyrelsen var lidt over halvdelen af eleverne på produktionsskolerne i 2003 rygere. Det er fire gange så mange, som der var i den danske ungdom generelt.

I dag må der stadig ryges på hovedparten af produktionsskolerne. En af dem er Haderslev Produktionsskole.

- Vi havde snakken, og vi havde håbet, at det ville komme oppefra, fortæller Dorte Lundorff, forstander på Haderslev Produktionsskole.

Hun var klar til at gøre det forbudt at ryge på skolens grund, da der sidste år var ved at blive vedtaget en rygelov for ungdomsuddannelserne.

- Men så blev vi pludseligt fritaget. Og så fandt vi ud af, at det heller ikke gjaldt erhvervsskolen. Jeg har selv været ryger, og jeg ved, hvor adfærdsregulerende det er.

Da produktionsskolerne ikke blev omfattet af rygeloven, ville naboskolerne til Haderslev Produktionsskole ikke indføre nye rygeregler. Derfor besluttede Dorte Lunddorf heller ikke at gøre det.

Over halvdelen af skolens elever ryger, og i dag må de ryge på bestemte steder på skolens grund. Men Dorte Lunddorf ville foretrække, at rygeloven også kom til at gælde for produktionsskolerne.

- Så kunne vi indføre det sammen med alle andre, så de unge ikke kommer til at vælge skole ud fra, hvor man må ryge, men i stedet vælger ud fra hvilket tilbud der er bedst for dem.