Prøv avisen
Interview

Professor: Det kommer ikke som et chok, at pædagoger skal håndtere uartige børn

Professor Ove Kaj Pedersen mener, at man skal være påpasselig med, hvad man tolker ind i ordet 'robust', og efterspørger belæg for kritikken. Foto: Kaare Viemose/BAM

Robusthed er det nye modeord i jobopslagene, men blandt eksperter er der stærkt delte meninger om, hvad tidens helt store rekrutterings-modeord helt præcist betyder

Som omtalt i torsdagens Kristeligt Dagblad oversætter sociologen Rasmus Willig og stresseksperten Thomas Milsted robusthedskravet på arbejdspladser til: ”Du skal kunne klare mosten, og du skal ikke kritisere de vilkår, du er underlagt.” Dermed skriver man indirekte under på, at det er ens eget ansvar, om man trives eller får stress. Desuden kritiserer Rasmus Willig konkurrencestaten for at dyrke det robuste menneske som et ideal. 

Men ikke alle er enige i denne analyse. Det gælder blandt andet Ove Kaj Pedersen, professor ved CBS Handelshøjskolen i København og forfatter til bogen ”Konkurrencestaten”.

Hvad mener du, om kritikken af robusthed?
 
"For det første mener jeg ikke, at der er nogen sammenhæng mellem konkurrencestaten og krævet om robusthed. Jeg har i hvert fald ikke set belæg for, at de to ting skulle hænge sammen på nogen som helst måde. Så den pointe ved jeg ikke, hvor kommer fra bortset fra lommeuld. "

"Hvad de, der bruger begrebet i jobannoncerne, har af ambition med det, og hvilke konsekvenser de vil drage af det i relation til medarbejderne, det ved jeg ikke noget om. Jeg vil gerne se de undersøgelser, der viser, at de, der annoncerer efter robuste medarbejdere, efterfølgende siger, at medarbejderen ikke må vise sig at være andet end robust, og at man ikke vil høre brok. Jeg synes, at der i den her diskussion er en masse kausalkæder, hvor man siger, det her er årsagen, og det her er virkningen, men hvor er belægget?"

"Kunne man ikke have tænkt sig den helt samme diskussion for 50 år siden? Jo det kunne man da. Tror du politiet nogensinde har efterspurgt andet end robuste medarbejdere? Tror du forsvaret nogensinde har efterspurgt andet end robuste medarbejdere? Jeg tror, de alle sammen er gået ud fra, at de medarbejdere, de gerne vil have, er rimeligt stabile også psykisk."

Men der hvor det efterspørges allermest er i den pædagogiske verden. Søgninger i de store jobdatabaser viser, at 6 procent at alle jobopslag indeholder ordet, hvorimod det gælder for cirka 25 procent af jobopslag for pædagoger.
 
"Men de her ord skifter over tid. For fem år siden var det nogle andre ord man brugte og lagde vægt på. Spørgsmålet er, hvordan de ændrer sig over tid, og hvad man kan forstå disse ændringer som en konsekvens af. Jeg har ikke selv undersøgt det, men intuitivt vil jeg sig, at noget af det, man efterspurgte for fem år siden, for eksempel var samarbejdsdygtige medarbejdere eller medarbejdere med en vis social kapital."

"Men hvad mente man med ordene dengang, og hvad mener man med robusthed nu? Jeg ved det ikke, og jeg vil nødig tage ordene på deres pålydende og sige, at det er et udtryk for en hel masse meget afgørende. Jeg vil i hvert fald gerne se belægget for sammenhængen mellem konkurrencestaten og robusthed, for konkurrencestaten har altså eksisteret siden midten af 1990’erne, og fra dengang til nu har de ord man bruge i jobopslagene ændret sig mange gange."

Kritikken går blandt andet på den øgede konkurrence og individualisering. At det er individet der skal være robust, selvom det er fællesskaber, der skaber robusthed. Hvad mener du om det?
 
"Vi ved jo ikke, om opslagene lægger vægt på en individuel eller kollektiv robusthed. For fem år siden skulle man være samarbejdsdygtig og forandringsvillig, men det skifter hele tiden. Spørgsmålet er, om det er det samme man efterspørger, men bare med forskellige ord. Men jeg ved det ikke, og min pointe er, at det er der ingen der ved, for der er ikke gennemført forskning, der kan forklare det. "

"Spørgsmålet er jo også robust i forhold til hvad? Er det i forhold til samarbejde eller forandring? Er det i forhold til at løse opgaver alene eller sammen med andre? Hvad forstår man med ordet og i forhold til hvilke opgaver? Der er meget i sådan et ord, og det betyder jo også, at det er fuldstændig åbent og tomt, og derfor er jeg meget påpasselig med dem, der begynder at fylde ordet ud med en hel masse mening, som faktisk ikke er der i. Jeg ville gerne høre dem, der bruger ordet i deres opslag, før jeg begynder at kritisere dem for det."

Jeg har talt med en leder fra et fritidshjem, som efterspørger robuste medarbejdere. Hun siger blandt andet, at det siger noget om de opgaver medarbejderen skal løse, og at man for eksempel skal kunne håndtere et barn, som smider med tasken eller skriger en hel time. Betyder det, at man skal finde sig i de vilkår, der er?
 
"I gamle dage ville vi kalde det faglighed. At man kan bruge sin faglighed til at håndtere de udfordringer, man er ansat til at håndtere. Hvis en pædagog sætter sig ned og græder, fordi personen bliver mødt af nogle børn, som er ukontrollable eller uartige, så er det fordi, vedkommende ikke kan leve op til de faglige krav. Hvis man har fået en uddannelse til at håndtere børn, så må man også have fået redskaberne til at håndtere uartige eller aggressive børn. Det kommer jo ikke som et chok, for en der har en pædagogisk uddannelse, at børn er forskellige."