Professor: Få muslimer vil udvandre ved forbud mod omskæring

Koranen nævner intet om drengeomskæring, men det fremgår af andre muslimske tekster, siger ekspert, som vurderer, at stort set alle muslimske mænd omskæres. Kun få muslimer vil udvandre på grund af omskærings-forbud, lyder vurderingen

Selvom Koranen i sig selv ikke beskriver den omstridte praksis, som et borgerforslag sigter på at ulovliggøre for drenge under 18 år, betyder det ikke, at islam ikke beskæftiger sig med drengeomskæring.
Selvom Koranen i sig selv ikke beskriver den omstridte praksis, som et borgerforslag sigter på at ulovliggøre for drenge under 18 år, betyder det ikke, at islam ikke beskæftiger sig med drengeomskæring. Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix.

Slår man op i muslimernes helligskrift for vished om, hvad Koranen siger om drengeomskæring, bliver man skuffet. Intet sted står der noget om omskæring.

”Der er islam på sit primære helligskrift tavs.”

Det siger professor (mso) Thomas Hoffmann, der forsker i islam, Koranen, krop og ritualer i forlængelse af debatten om et muligt omskæringsforbud.

Men selvom Koranen i sig selv ikke beskriver den omstridte praksis, som et borgerforslag sigter på at ulovliggøre for drenge under 18 år, betyder det ikke, at islam ikke beskæftiger sig med drengeomskæring. Tværtimod beskrives den religiøse skik i en lang række hadith’er, som også er normsættende for muslimer som en tradition, muslimer bør følge. Derudover er et afsnit i Koranen, sura 16, vers 123, ligeledes blev fortolket som om, at man bør lade sine børn omskåre:

”Så åbenbarede Vi for dig: ”Følg Abrahams trosbekendelse, en gudsøgende! Han var ikke en af dem, der sætter andre ved Guds side.”

”Det bliver læst, som om at man skal følge Abraham, og det involverer også omskæring. Så selvom det ikke står direkte i Koranen vil langt, langt de fleste muslimer sige, at der er belæg for, at muslimer skal omskæres. Jeg vil vove at påstå, at 99,9 procent af muslimske mænd er omskåret. Det gælder både i Europa og i den islamiske verdens hjemlande,” siger Thomas Hoffmann.

Også imam Fatih Alev vurderer, at tæt på 100 procent af de danske muslimske mænd er omskåret, og at stort set alle muslimske drenge bliver omskåret.

Det Jødiske Samfund i Danmark har flere gange advaret imod, at et omskæringsforbud i Danmark ville føre til, at jøder måtte udvandre til Israel. I princippet ville det samme gøre sig gældende for muslimer, siger Thomas Hoffmann.

”Der er en stærk tradition for udvandring inden for islam. Det har man set i forhold til Islamisk Stat og dannelsen af et land som Pakistan. Hvis det vurderes, at man som muslimer ikke kan følge sin tro i et land, så skal man udvandre fra de vantro områder og vandre ind i muslimsk territorium. Men selvom der har været eksempler på masseudvandringer i historier, tvivler jeg på, at det vil gøre sig gældende her for andet end et lille fromt mindretral. Men der er ingen tvivl om, at argumentet vil komme op, ligesom det bliver brugt af jøderne.

Det konkrete borgerforslag har sigtet på en aldersgrænse på 18 år for drengeomskæring. Lige præcis den detalje, at der er tale om en foreslået myndighedsalder og ikke et decideret forbud, komplicerer tingene en smule i forhold til muslimer, siger Thomas Hoffmann.

”I islam er der en meget stor variation i forhold til, hvornår man lader sig omskære. Der findes en tradition for, at omskæring skal finde sted på syvendedagen af et barns liv, en anden tradition siger, at man skal omskæres ved puberteten, mens en tredje tradition siger, at det ikke skal ske på noget særligt tidspunkt. Det kunne være åbningen for en myndighedsalder. Men i Europa og Vesten er det dog alligevel sådan, at de fleste muslimske mænd omskæres umiddelbart efter fødslen,” siger Thomas Hoffmann.

Imam Fatih Alev finder det imidlertid unødvendigt at spekulere i, hvordan danske muslimer vil opfatte et eventuelt omskæringsforbud og henviser til, at regeringen i dag har tilkendegivet, at den ikke går ind for et omskæringsforbud eller en aldersgrænse på 18 år, som både et borgerforslag og SF har foreslået det.

”Efter det lukkede samråd tror jeg ikke, at det vil blive forbudt, så derfor ser jeg ingen grund til at spekulere i konsekvenserne. Intact-aktivisterne (Intact Denmark, der står bag borgerforslaget, red.) fortjener ikke den opmærksomhed. I mine øjne er SF et ateistisk parti, selvom de har teologer iblandt sig. Men det store flertal på Christiansborg ønsker ikke et forbud på grund af hensynet til jøder og Danmarks interesser – ikke så meget muslimer – så der er en politisk uvilje til at gennemføre et forbud,” konstater Fatih Alev.