Prøv avisen

Professor frygter omfattende dansk trædød

De danske løvskove er i fare. Professor for Planlægning på Aalborg Universitet, Jørgen Elsøe mener, at en ny parasit inden for et årti vil gøre det af med hovedparten af den stående bestand af løvtræer. Foto: MARTIN N. JOHANSEN Denmark

Phytophthora-parasit kan inden for et årti tage livet af hovedparten af danske løvtræer, advarer professor. Ifølge landets førende ekspert i træsygdomme er truslen næppe så stor, selvom den skal tages alvorligt

Truslen fra en gruppe parasitter med det fælles navn Phy-tophthora har fået forskere og sygdomskontrol-eksperter fra hele Europa til at gå sammen i en såkaldt Cost Action, der skal hindre de lumske mikroorganismer i at gøre alvorlig skade på Europas bestand af træer.

Det europæiske forskningssamarbejde vil til efteråret munde ud i en række rapporter med forslag til, hvilke forholdsregler man bør tage i de enkelte lande.

Dermed håber eksperterne at kunne undgå, hvad de største pessimister på området frygter kan føre til noget nær dommedag for træer i Danmark og de andre europæiske lande.

LÆS OGSÅ: En kold skovbrand hærger de danske løvtræer

En af de bekymrede er professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, dr.scient. Jørgen Elsøe Jensen.

I en kronik i dagens avis advarer han om, at en ny Phytophthora-art inden for et årti vil gøre det af med en hovedpart af den stående bestand af løvtræer og en del af nåletræerne. Han indrømmer dog, at dette er det værst tænkelige scenarie, men han mener, at der er brug for øjeblikkelig krisestyring og for retningslinjer for, hvordan træsygdommen bedst muligt kan forebygges.

Kristeligt Dagblad har forelagt professorens advarsler for Naturstyrelsen. Herfra er meldingen, at man er opmærksom på Phytophthora-truslen, men afventer den store europæiske undersøgelses resultater, før man vil skride til konkrete handlinger og retningslinjer. Naturstyrelsen henviser i øvrigt til den førende danske ekspert i træsygdomme, Iben M. Thomsen, der er seniorrådgiver ved Københavns Universitet og den ene af Danmarks repræsentanter i den omtalte Cost Action.

LÆS OGSÅ: Sjælden orkidé breder sig

Det gælder om at finde en balance imellem at råbe ulven kommer og at holde sig på et sobert, videnskabeligt niveau, siger Iben M. Thomsen, der vurderer, at Jørgen Elsøe Jensens værst tænkelige scenarie er overdrevet.

Men jeg erkender, at hvis nogen havde spurgt mig for 10 år siden, om der var noget, der truede ask i Danmark, ville jeg have sagt nej. Siden er der kommet en invasiv svampeart, der har påført asketræerne alvorlig sygdom. Vi ved endnu for lidt om, hvor stor risikoen er ved de mange forskellige Phytophthora-arter, og det er derfor, at forskere fra hele Europas er gået sammen om at få det undersøgt, siger Iben M. Thomsen.

LÆS OGSÅ: Livets træ er døden nær

Hun gør opmærksom på, at den omtalte nye parasit, Phytophtora ramorum, indtil videre kun er fundet på rododendron og et par andre prydplanter i Danmark. Mest på importerede planter på planteskoler, men også i to parker.

Fra andre lande ved vi imidlertid, at arten kan angribe træer og forårsage store skader. I det vestlige Storbritannien har Phytophthora ramorum siden 2009 taget livet af en del lærketræer, og i USA, især i Californien, har en variant af samme mikroorganisme slået flere slags løvtræer ihjel. Det særligt problematiske ved ramorum er, at den ikke kun spredes med vand og jord som de øvrige Phytophthora-arter, men tilsyneladende også smitter gennem luften.

Phytophthora ramorum er allerede underlagt strenge EU-krav om overvågning og udryddelse, og NaturErhvervstyrelsen foretager her i landet kontrol, primært af planteskoler, for at holde truslen væk fra vores natur. Men Iben M. Thomsen vil ikke udelukke, at den europæiske forskergruppe vil anbefale yderligere skridt imod hele gruppen af Phytophthora parasitter.

Men problemet er, at det kan blive rigtig dyrt, hvis man skal sætte ind mod en spredning. For eksempel hvis alle planteskoler skal filtrere det vand, de vander deres planter med, påpeger hun.

Den potentielle trussel fra Phytophthora og andre alvorlige skadevoldere kan dog berettige den slags tiltag, og faktisk er mange af hendes kolleger i Europa gået endnu videre. De har underskrevet en deklaration, som foreslår indgreb mod international handel med prydplanter og strengere regler for handel og transport af andre typer plantemateriale, for eksempel træflis.