Prøv avisen

Professor: Lego-skole kan blive en enorm eksportsucces

I folkemunde kaldes den internationale skole i Billund for Lego-skolen. Billedet er fra skolens fællesrum, hvor der både er klodser og computerskærme. Foto: The International School of Billund/ Das Büro

Lego Fonden står bag en ny skole, som ser legen og kreativiteten som afgørende kompetencer. Børnene skal blandt andet gå længere i skole, for kreativitet tager tid og kræver fordybelse

Det hører til sjældenhederne, at en skoleåbning i Danmark trækker overskrifter i store, internationale medier. Men det er ikke desto mindre tilfældet med Den Internationale Skole i Billund, som bød de første elever velkommen i sidste uge.

Skolen er finansieret af Lego Fonden og bygger på en vision om læring gennem leg og kreativitet.

Indvielsen af skolen har blandt andet været omtalt af tv-stationen CNN og det britiske dagblad The Guardian. Lego Fondens formand Kjeld Kirk Kristiansen fik visionen om en international skole, bygget på nogle af firmaets værdier, for mere end ti år siden.

LÆS OGSÅ: Skal innovation kunne belønnes med en karakter?

Ifølge professor Niels Egelund, Institut for Uddannelse og Pædagogik, ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, kan den nyåbnede skole blive en eksportsucces. Ikke alene er Lego verdens tredje største producent af legetøj, men produktet er samtidig forbundet med en række positive værdier.

Lego har meget at tilbyde, når det gælder udvikling af læring. Jeg er ikke i tvivl om, at det her kan blive en enorm succes ikke mindst på markeder i Sydøstasien," siger Niels Egelund og uddyber:

"I Singapore er man gået foran og har sat værdier som kreativitet, entreprenørskab, ledelse og medborgerskab som mål i undervisningen. Andre lande i regionen er interesseret i at gøre noget af det samme, og her vil Lego kunne tilbyde en skole, hvor der er vægt på både innovation og kreativitet."

Camilla Uhre Fog er formand for Den Internationale Skole i Billund. Hun er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har ledt projektet. Hun glæder sig over professorens ord, men hun afviser dog, at skolen er sat i verden som en eksport-idé.

Først og fremmest vil vi gerne give børnene en super hverdag fyldt med leg og kreativ læring, men på sigt vil vi ikke afvise, at skolen eventuelt skal bruges som en platform til at tage konceptet videre ud i verden, siger hun.

LÆS OGSÅ: De frie grundskoler er en god forretning for Danmark

I folkemunde bliver skolen kaldt for Lego-skolen. Navnet er dog kun et kælenavn. For nok har eleverne rig lejlighed til at udfolde sig med de velkendte klodser både i undervisningen og i frikvartererne, men elevernes skoledag byder på meget andet end leg med klodser.

Kernen er en respekt for barnets udvikling. Naturligvis er det fag-faglige fundamentalt, men i forhold til andre skoler vil vi være mere orienteret mod det tværfaglige og projektorienterede. Det handler om, at børnene skal skabe noget gennem leg og kreativitet og i sidste ende skabe deres egen fremtid, siger hun.

Forskning viser, at kreativitet ikke blot er en vuggegave, men en egenskab, som til en vis grad kan fremelskes. Men ifølge lektor Birthe Lund, Aalborg Universitet, som forsker i innovativ didaktik, er der en række komplekse forudsætninger, der skal opfyldes, hvis en skole skal stimulere kreativiteten hos eleverne.

Det kreative skal tænkes ind som en del af skolens DNA fra designet af skolen til skemalægningen. Lærerne spiller en væsentlig rolle som inspiratorer og rollemodeller. Det er ikke nok at vægte kreative fag, man skal generelt have en legende tilgang, være villig til at gå ind i en proces, som fra start til slut rummer uforudsigelighed. Det kreative stimuleres for eksempel ved, at lærerne stiller mere hypotetiske og åbne spørgsmål, siger hun.

LÆS OGSÅ: Skoler er delt op på rige og fattige forældre

Lærere og skoleledere har med interesse fulgt projektet i Billund, og i november vil undervisningsminister Christine Antorini (S) besøge skolen. Lektor Birthe Lund håber, at erfaringerne fra Billund vil kunne bruges til at berige den danske folkeskole.

Vi har hørt meget om metoder til at skabe ro i timerne og faglige mål, men der er stadig problemer med uro i mange klasser. Måske er uroen et udtryk for, at eleverne keder sig. Man skaber lærelyst og en form for selvværd hos eleverne, hvis det lykke at skabe et læringsmiljø med fokus på innovation og kreativitet, siger hun.

Ifølge skolens formand Camilla Uhre Fog er kreativiteten tænkt ind som en del af skolens DNA. Det betyder blandt andet, at eleverne kan se frem til længere skoledage end jævnaldrende, danske skoleelever. Eleverne fra 0. til 3. klasse har en skoleuge på 32 timer.
En kreativ proces tager tid, og vi vil gerne have plads til fordybelse i børnenes dag, siger hun.

Den nye skole har til huse på Enggårdsskolen, som er tidligere folkeskole i Billund. Håndværkere har haft travlt med at indrettet et undervisningsmiljø, som skal afspejle ideen om en skole med vægt på kreativiteten og legen. Skolen udbygges i etaper og har i dag en børnehaveafdeling og elever fra 0. til og med 3. klasse. I 2015 vil skolen tilbyde undervisning på alle klassetrin. Eleverne vil kunne forlade skolen med både en international afgangseksamen den såkaldte "International Baccalurate" og en dansk afgangseksamen.

Skolen er åben for alle, og forældre er begyndt at indskrive deres børn til de klassetrin, som åbner de kommende år. Modersmålet på skolen er engelsk og størstedelen af eleverne har engelsk som modersmål, ligesom størstedelen af de 15 ansatte har engelsk som modersmål.
Det koster knap 3000 kroner om måneden at gå på skolen. Beløbet inkluderer pasning i morgen- og eftermiddagstimerne, forplejning og mulighed for gratis transport fra Vejle og Kolding. En børnehaveplads kloster knap 2500 kroner.

Økonomisk kan skolen kun løbe rundt med støtte fra Lego Fonden. På sigt er målet, at skolen økonomisk skal kunne hvile i sig selv. Lego Fonden uddelte sidste år omkring 148 millioner kroner.

FAKTA: Virksomheder støtter internationale skoler
Det er ikke kun LEGO Fonden, som støtter en international skole. Onsdag indviede "International School Ikast-Brande" en bygning til 40 millioner kroner. Skolen, der tæller 130 elever, blev grundlagt i 2009. Virksomheder på egnen har doneret 30 millioner til skolen. Største donation er kommet fra koncernen Bestseller i Brande, som har givet 22 millioner kroner til skolen.

I København udvider Copenhagen International School (CIS) en ny skole i Nordhavnen i København. Udvidelsen er gjort mulig med en stor donation fra A.P. Møller. Fonden har givet et finansieringstilsagn på 200 millioner kroner. Ifølge Undervisningsministeriet er der i alt 22 internationale grundskoler i Danmark.

Den Internationale Skole i Billund har også en børnehave, som modtager børn fra tre år. Foto: The International School of Billund/ Das Büro
Kreativitet kræver fordybelse og tid. Derfor får børnene på skolen i Billund en længere skoleuge og en skole indrettet med zoner til fordybelse. Billedet er fra biblioteket. Foto: The International School of Billund/ Das Büro