Prøv avisen

Protestanter drømmer om at gå i kloster

Gruppe er gået sammen for at skabe protestantisk kloster. En modreaktion på dyrkelsen af individet, lyder det fra forsker. Her ses Børglum Kloster, som indtil reformationen tilhørte præmonstratenserordenen. Foto: Heine Pedersen Denmark

Protestanter går sammen for at skabe kloster. Et modsvar på tidens dyrkelse af individet, lyder det fra forsker

Mogens Miland drømmer om at skifte boligen i Vangede ved København ud med et kloster i folkekirkeligt regi. Den 83-årige præst og tidligere generalsekretær i Kirkefondet er en af dem, som overvejer at etablere et moderne, klosterlignende fællesskab.

LÆS OGSÅ: Den nye klosterdrøm

Det er min drøm, selvom jeg har nået en vis alder. Vi har brug for en ny måde at leve sammen på i et samfund, hvor enhver er sig selv nærmest. Som kristne har vi et særligt ansvar for at vise en sådan vej. I dag er det svært for mange familier at leve som kristne i et fællesskab, men fællesskabet er en vigtig del af kristendommen, og jeg tror ikke, at jeg er ene om at have en længsel efter et fælles åndeligt liv, siger Mogens Miland.

Han blev enkemand for syv år siden, og i de år er tanken om et kloster modnet i ham. Som inspirationskilde nævner han blandt andet et moderne franciskanerkloster under den anglikanske kirke i England, hvor både enkeltpersoner og familier lever.

Tidligere på året mødtes omkring 40 interesserede til et møde i København, hvor de arbejdede med, hvordan de kunne etablere et moderne kloster. Der er ingen konkrete byggeplaner, men forskellige grupper arbejder videre med tankerne, som bliver positivt modtaget af biskop Elisabeth Dons Christensen fra Ribe Stift, hvor man som det første sted i landet har ansat en præst til at arbejde med spiritualitet.

Det kan der bestemt være et behov for, og som lutheranere må vi huske, at Luther ikke gjorde op med klostervæsnet som sådan, men med cølibatet og klostret som tilbagetrukket fra verden, siger hun.

Men er der blandt danskerne nok, der som Mogens Miland vil flytte ind i et kloster? Åndelig vejleder og præst Inge Merete Gross siger, at hun har mødt flere søgende danskere med en drøm om at leve i kloster.

Jeg er ofte blevet spurgt, om der ikke findes et protestantisk kloster. Folk kan mærke, at de savner noget i deres liv, men om deres længsel vil blive indfriet ved, at de flytter i kloster, kan jeg have min tvivl om, siger hun.

Brian Patrick McGuire, der er professor i middelalderhistorie ved Roskilde Universitet, ser den nye klosterdrøm som en modreaktion på en kultur præget af individualisme og dyrkelse af selvet.

I middelalderens kristendomsforståelse kommer frelsen gennem fællesskabet med andre, og den spiritualitet, man finder, når man går tilbage til klostrene, er en åndelighed med vægt på netop fællesskabet med andre. I en tid præget af usikkerhed, angst og arbejdsløshed, er det oplagt, at flere spørger sig selv, om man mon kan finde en form for tilhørsforhold i klosterbevægelsen, siger han.

For 83-årige Mogens Miland er der ingen tvivl om, at tiden er moden til, at der etableres et moderne, klosterlignede fællesskab.

Det skal være et fællesskab vendt mod verden, hvor mennesker forpligter sig på at leve sammen for en tid, støtte hinanden og have et fælles åndeligt liv. Som et modsvar på grådigheden, som rammer os alle, skal man forpligtige sig på nøjsomhed, sådan som Jesus også opfordrer sine efterfølgere til, siger han.

nygaard@k.dk