Prøv avisen

Psykiatrien støtter isolation af de farligste patienter

Psykiatrisk Sygehus i det tidligere Frederiksborg Amt Foto: Ritzau Scanpix/Ólafur Steinar Gestsson

Efter 29 patient-flugter fra lukkede afdelinger vil regionerne kulegrave området. Mere forskelsbehandling af farlige og ikke-farlige patienter på vej

I går slap tålmodigheden op for sundhedsminister Bertel Haarder (V), da det kom frem, at to patienter – den ene betegnet som farlig – var stukket af fra retspsykiatrisk afdeling Risskov i Århus.

Efter at indtil videre 29 kriminelle sindslidende er flygtet fra de lukkede afdelinger alene i år, kræver ministeren isolation af de farligste af de psykisk syge patienter, mens regionerne har varslet "en kulegravning" af, hvordan problemet kan løses. Og det er en god idé, mener både Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Psykiatridirektør i Region Midtjylland med ansvar for Risskov Psykiatriske Hospital, Gert Pilgaard Christensen, siger:

"Det ville være befriende, hvis vi kunne tale om at placere patienterne i forskellige kategorier, for retspsykiatriske patienter er helt forskellige, og de fleste giver jo ikke anledning til problemer. Nogle er indlagt efter at have smidt to kopper kaffe i hovedet på en anden, mens andre har gjort helt forfærdelige ting. Og det vil være forkert at spærre den første kategori inde i noget, der minder om et fængsel."

I Region Hovedstaden Psykiatri, som blandt andet omfatter landets to største retspsykiatriske centre – Glostrup og Sct. Hans – sker der allerede i dag en opdeling af patienterne efter, hvor farlige de er. Det betyder, at de, der vurderes at være mest farlige, anbringes på de mest sikrede afdelinger, oplyser vicedirektør og psykiater Peter Treufeldt. Han mener, at regionernes forslag om en kulegravning er en vigtig del af løsningen, hvis det for fremtiden skal sikres, at færre sindslidende flygter fra de retspsykiatriske afdelinger.

"I dag ved vi i virkeligheden ikke, om der er nogle mønstre i, hvem der flygter. Det er der klart et behov for at få undersøgt nærmere, inden man begynder at gøre noget," siger han.

I dag har ingen et nøjagtigt overblik over, om flere patienter flygter fra de retspsykiatriske afdelinger, end tilfældet var tidligere. I april 2009 opgjorde Danske Regioner dog på Justitsministeriets opfordring det samlede antal flugttilfælde fra retspsykiatrien til cirka 210 i perioden 2003-2007. Tallet bygger på skøn foretaget af personalet på de enkelte afdelinger og svarer til, at omkring 40 patienter i gennemsnit er stukket af om året. Set i det lys skiller de i alt 29 tilfælde opgjort her i slutningen af august sig ikke ud.

Peter Treufeldts fornemmelse er dog, at antallet af flygtede er steget i de senere år i takt med, at der i det hele taget er kommet flere retspsykiatriske patienter. Og på Risskov Psykiatriske Hospital i Århus er der sket en målbar stigning. 20 af årets hidtidige 29 flygtende er flygtet herfra.

Regionernes egen reaktion på opgørelsen i 2009 var dengang, at "sikkerheden på de lukkede retspsykiatriske afdelinger er tilstrækkelig", og at de ikke fandt anledning til at skærpe sikkerheden yderligere.

Ved redaktionens slutning var den ene af de to flygtede patienter fra Risskov fundet af politiet, mens den anden stadig var på fri fod.

agger@kristeligt-dagblad.dk

kristine.korsgaard@kristeligt-dagblad.dk