Prøv avisen

Psykisk syge venter i kortere tid

Fra 2012 til 2014 er den gennemsnitlige ventetid faldet fra 53 dage til 30 for børn og unge, mens voksne har oplevet et fald fra 43 dage til 37. Modelfoto

Børn og voksne med psykiske problemer kommer hurtigere til samtale i psykiatrien. Landsforeningen Sindefterlyser garanti for, at der også følger hurtig behandling med

Når sindet slår knuder, er hjælpen rykket et skridt nærmere. Psykisk syge og deres pårørende slipper for at vente i månedsvis på at få deres første samtale i psykiatrien, viser tal fra Statens Serum Institut.

Fra 2012 til 2014 er den gennemsnitlige ventetid faldet fra 53 dage til 30 for børn og unge, mens voksne har oplevet et fald fra 43 dage til 37.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) siger, at kombinationen af ekstra penge fra Folketinget og psykisk syges nye ret til udredning inden for to måneder giver resultater.

”Dertil kommer ændrede arbejdsrutiner, hvor vi har fået fokus på det fyord, der hedder produktivitet. Tilsammen betyder det, at vi er på vej til at ligestille psykiatrien med somatikken, og det er godt. Lang ventetid er ulykkeligt, ikke kun for den syge, men for hele familien,” siger Bent Hansen.

Blandt andet er der ligesom for kræft og hjertesygdomme indført såkaldte pakkeforløb for lidelser som angst, social fobi, depression og spiseforstyrrelser.

Især den lange ventetid for børn og unge er blevet kritiseret. I perioder har den nærmet sig 80 til 100 dage, mens den ingen måneder i 2014 oversteg 40 dage og endte på 20 i oktober, der er den seneste opgjorte måned.

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Aarhus er det ifølge ledende overlæge Jens Buchhave lykkedes at nedbringe ventetiden til 14 dage, fra den praktiserende læge har henvist, til barnet eller den unge indkaldes til første samtale.

”Det er helt nyt for familierne, at deres børn kommer så hurtigt til. Ventetiden kan næsten opleves som for kort. Vi står ind imellem i den luksussituation, at nogle forældre ikke kan nå at få fri fra arbejde,” siger Jens Buchhave.

Han forklarer, at når flere børn og unge kan behandles, skyldes det blandt andet, at centret ikke længere pr. automatik afsætter en time til hver patient.

”Nogen gange er der kun brug for en halv time, og det betyder jo, at vi får plads til flere. Samtidig er vi blevet mere præcise på, hvad det er for undersøgelser, vi skal sætte i gang for at finde ud af, hvad barnet fejler,” siger Jens Buchhave.

I Landsforeningen Sind er formand Knud Kristensen tilfreds med de nye tal, men han efterlyser dokumentation for, at tidligere samtaler er lig med hurtigere behandling.

”Det er absolut positivt med hurtig kontakt, for det er ødelæggende og opslidende at vente. Men det er vigtigt, at den følges op med hurtig behandling. Uden er patienterne lige vidt, og lige nu er det uvist, om der flyttes ressourcer fra behandling til udredning,” siger Knud Kristensen.