Psykolog ønsker skrappere indsats mod unge muslimer

Ud fra samtaler med unge sigtet for krimina-litet konkluderer psyko-logen Nicolai Sennels, at unge muslimer ser sig som ofre og mangler respekt for samfundet

Når man taler med unge med muslimsk baggrund, er det slående, at de har svært ved at forstå og respektere det danske samfund og den bløde pædagogiske linje, som Københavns Kommune står for, siger Nicolai Sennels, som har udviklet en metode, der skal presse unge til i højere grad at tage ansvaret for egne handlinger. -
Når man taler med unge med muslimsk baggrund, er det slående, at de har svært ved at forstå og respektere det danske samfund og den bløde pædagogiske linje, som Københavns Kommune står for, siger Nicolai Sennels, som har udviklet en metode, der skal presse unge til i højere grad at tage ansvaret for egne handlinger. -. Foto: stckxchng.

Ifølge Nicolai Sennels er der for meget sniksnak og offergørelse af den enkelte og for lidt fokus på kulturelle problemer, når Københavns Kommune har med unge med muslimsk baggrund at gøre.

Indtil sidste år var han ansat som psykolog på Sønderbro, Københavns Kommunes sikrede institution for unge sigtet for kriminalitet. I næste uge udgiver han bogen Blandt kriminelle muslimer, som bygger på samtaler, han har ført med op mod 200 unge på institutionen.

Bogen er udgivet af Trykkefrihedsselskabets Forlag, som er kendt for sin islamkritiske linje, og den har allerede skabt avisoverskrifter som Islam gør unge kriminielle.

Jeg havde foretrukket en anden overskrift. Men min pointe er, at kulturen spiller en rolle. Når man taler med unge med muslimsk baggrund, er det slående, at de har svært ved at forstå og respektere det danske samfund og den bløde pædagogiske linje, som Københavns Kommune står for, siger Nicolai Sennels, som har udviklet en metode, der skal presse unge til i højere grad at tage ansvaret for egne handlinger.

Han oplyser, at 70 procent af de unge på Sønderbro har baggrund i muslimsk kultur, hvilket omtrent svarer til denne gruppes andel blandt alle ungdomskriminelle i København.

Langt de fleste kender meget lidt til Koranen, og de lever ikke efter islams bud. Alligevel er der en række holdninger, de overtager fra islam, siger psykologen, som betoner, at islam her mere er en kulturel end en religiøs betegnelse.

Selvom han kun har ført samtaler med kriminalitetssigtede, mener han sig ud fra samtalerne i stand til generelt at konkludere for unge muslimer, at deres kulturbaggrund skaber et opdragelsesproblem.

Mange af dem, jeg har talt med, er kun sigtede, som viste sig ikke at være kriminelle eller i hvert fald ikke at kunne blive dømt. Det er forkert at se dem som en gruppe, der står helt uden for den øvrige muslimske kultur, siger han.

Gorm Sauer Jensen, formand for Integrationsrådet i København, mener derimod, at Nicolai Sennels vurderinger kun er gangbare for den begrænsede gruppe, han har talt med.

Hvordan man skal håndtere kriminelle, ved han måske mere om end jeg. Men det er meget farligt at slutte, at alle unge muslimer tænker på samme måde som dem, det er gået så galt for, at de er sigtet for kriminalitet. I Integrationsrådet går vi ind for, at vi forholder os nuanceret til emnet. Det enkelte menneske skal have mulighed for at vise sit værd, inden vi begynder at skælde ud, siger Gorm Sauer Jensen.

Nicolai Sennels har ikke kun gjort sig bemærket som psykolog, han er også valgt til Østerbro Lokalråd for Dansk Folkeparti. Spørgsmålet er, om hans bog skal ses som en objektiv gengivelse af en psykologs praktiske erfaringer eller et politisk indlæg. Selv insisterer han på, at det er det første:

Vi er mange fra sektoren, der stemmer på Dansk Folkeparti, men det har ingen indflydelse på, at vi kan arbejde professionelt med området. Hvis man læser min bog, vil man opleve den som sober og båret af en stor kærlighed til arbejdet med de unge.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk