Rønn Hornbech: Imamer kan ikke udvises for børnevielser

Hemmelige muslimske ægteskaber mellem teenagere er juridisk ugyldige, og derfor er det vanskeligt at kræve udvisning af imamer. Problemet skal løses socialt, mener tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)

Tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V).
Tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V). Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Det har ingen juridisk gyldighed, når en imam vier en 14-årig dansk teenager til en muslimsk kæreste.

I det hele taget er de hemmelige børneægteskaber, der har fået flere politikere til at kræve udvisning af imamer, slet ikke vielser i juridisk forstand, men har karakter af private aftaler. Derfor er det også svært at retsforfølge og udvise de pågældende imamer.

LÆS OGSÅ:
Kvinden som ejendom

Det mener tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), og hendes synspunkt bakkes op af en forsker og en tidligere imam.

Det har vakt politisk røre, at Berlingske i weekenden fortalte om to unge piger fra Kokkedal, som bag deres forældres ryg giftede sig med deres muslimske kærester. Det ene ægteskab endte i vold, massiv social kontrol og en politianmeldelse. Der findes intet overblik over antallet af hemmelige ægteskaber, men Berlingske har kendskab til fem sager.

På baggrund af sagen har integrationsminister Søren Pind (V) krævet udvisning af de imamer, der foretager vielserne. Hans forgænger, tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), tror til gengæld ikke, at udvisninger af de pågældende imamer har nogen gang på jord.

14-årige kan ikke indgå ægteskab. Derfor er ægteskabet ugyldigt. Hvis der foreligger tvang til noget, kan det være strafbart. Men det skal kunne bevises, hvis der skal fældes dom. Og der kan ikke foretages udvisninger uden dom, skriver Birthe Rønn Hornbech i en mail til Kristeligt Dagblad.

BirtheRønnHornbechpegerpå,atdetervanskeligtatstraffeimamerudenvielsesbeføjelse,medmindredebegåretstrafbartforhold.Hunfremhæver,atproblemetskalløsesvedensocialindsats.

Det hele drejer sig om den forebyggende politik. Der skal ske en effektiv integration, holdningsbearbejdning og oplysning, så de unge ved, at det her ikke er gyldigt. Det bør blandt andet indgå i undervisningen i skolen, så børnene ved, at de ikke er bundet af nogen som helst ægteskabskontrakt, når de er umyndige, mener Birthe Rønn Hornbech.

Den tidligere integrationsministers synspunkter bakkes op af professor Jørgen Bæk Simonsen fra Københavns Universitet, der i mange år har forsket i islam og minoriteter:

Det er en kendt sag, at der i nogle muslimske miljøer laves sociale kontrakter, som de unge indgår for at få omgangskredsens accept af deres forhold. Men disse aftaler har ingen retslig gyldighed. Hvis pigen er under 18 år, er hun ikke myndig og kan slet ikke indgå ægteskab uden familiens samtykke, fastslår Jørgen Bæk Simonsen, som forklarer, at en del af de personer, der forestår de såkaldte vielser, slet ikke er imamer.

Man kan blive forarget over, at en 14-årig pige bliver slået af sin muslimske kæreste. En pige, der bliver udsat for vold, skal henvende sig til politiet. Men det har intet med det såkaldte ægteskab at gøre, siger Jørgen Bæk Simonsen.

Fatih Alev, der er studerende og tidligere imam, mener, at problemet er socialt.

Det er et socialt problem, at nogle danske piger vil indgå i den slags forhold, og det er også problematisk, at der i nogle kredse er imamer, som ikke har styr på, hvordan de foretager vielser. Efter islamisk lov har imamerne brudt den regel, der siger, at de skal kontakte pigens far eller mandlige værge for at få tilladelse til ægteskab, siger Fatih Alev.

Han har ikke selv kendskab til vielser af mindreårige, men vurderer, at fænomenet finder sted i socialt marginaliserede miljøer og blandt imamer, der arbejder uden for godkendte retningslinjer.

Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, fastholder kravet om udvisning.

Det er dybt uanstændigt over for de piger, der er blevet berørt, hvis vi accepterer, at den slags finder sted. Vi har også lavet 24-årsreglen for at forhindre tvangsægteskaber, selvom der til dato ikke er nogen, som er blevet dømt for tvangsægteskab, siger Karsten Lauritzen.

soendergaard@k.dk