Prøv avisen

Formand: Forfejlet social indsats fører til flere udsatte

Der er over 6000 hjemløse, og antallet af især unge hjemløse har været støt stigende de seneste 10 år, viser årsrapport fra Rådet for Socialt Udsatte. Foto: Jacob Ehrbahn/ritzau

Vi vil se flere mennesker gå i stykker og udgifterne til socialt udsatte eksplodere, hvis ikke samfundet bliver bedre til at hjælpe dem, der har størst behov, siger formand for Rådet for Socialt Udsatte i forbindelse med årsrapport. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil have ny retning i socialpolitikken

Selvom Danmark er en af klodens rigeste velfærdsstater, så bliver der flere fattige og hjemløse. Siden 2001 er der sket en tredobling i antallet af psykisk syge, der er dømt for kriminalitet. Socialt udsatte danskere lever i gennemsnit 19 år kortere end resten af befolkningen, og mange føler sig stigmatiseret i sundhedsvæsnet.

Det fremgår af Rådet for Socialt Udsattes årsrapport, der udkommer i dag.

Rapporten henviser til tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at en kvart million danskere har levet et år i relativ fattigdom – heraf er 64.500 børn. Samtidig er der over 6000 hjemløse, og antallet af især unge hjemløse har været støt stigende de seneste 10 år. Dertil kommer, at det er blevet væsentligt sværere for socialt udsatte med misbrug at komme i døgnbehandling.

Ifølge Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, er udviklingen udtryk for en forfejlet socialpolitik både under den daværende socialdemokratiske statsminister Helle Thornings regering og den tidligere borgerlige regering.

”Den vækst, som den øvrige del af samfundet oplever, bruges ikke i tilstrækkelig grad på at få løftet indsatser i forhold til socialt udsatte. Udviklingen er summen af de sidste 10 års politiske beslutninger. Manglen på forebyggelse betyder, at problemerne formentlig vil fortsætte de kommende år. Hvis ikke udviklingen vendes, vil vi se flere mennesker gå i stykker og udgifterne til socialt udsatte eksplodere. Rapporten vidner om, at vi som samfund ikke formår at nå de borgere, der har størst behov for hjælp,” siger Jann Sjursen.

Hvis udviklingen skal vendes anbefaler Rådet for Socialt Udsatte at afskaffe de laveste kontanthjælpsydelser, så færre ender i fattigdom. Samtidig skal der sættes ind på sundhedsområdet, så der ansættes flere socialsygeplejersker. Desuden bør der indføres en langt mere helhedsorienteret indsats, hvor teams af sundhedspersonale, misbrugskonsulenter og pædagoger giver en mere skræddersyet hjælp til den enkelte. Der er brug for flere døgnpladser i misbrugsbehandlingen, og samtidig bør der sættes ind med et markant løft af psykiatrien.

I rapporten har rådet også sammenholdt udviklingen med FN’s s verdensmål om blandt andet at bekæmpe fattigdommen.

”Det bliver lidt pinagtigt, at Danmark har tilsluttet sig FN’s verdensmål, men egentlig lukker øjnene for udviklingen herhjemme. FN’s verdensmål bør være en ny løftestang og en anledning til at sætte forpligtende mål for en ny socialpolitik, der konkret kan være med til at forbedre udsattes situation og sikre socialpolitikken de fornødne prioriteringer ikke mindst i finanslovsforhandlingerne,” siger Jann Sjursen, der mener, at de nuværende sociale 2020-mål forfølges med så lidt entusiasme, at de i praksis er ubrugelige.

SF’s socialordfører Trine Torp betegner det som ”katastrofalt”, at udviklingen for de dårligst stillede danskere går den forkerte vej. Udover at hæve kontanthjælpen vil SF arbejde for et markant løft af psykiatrien.

”Vi skal i langt højere grad se på borgerens hele liv. Nøglen til bedre hjælp er også at støtte mennesker i overgangen mellem hospital og kommune,” siger Trine Torp.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er enig med Jann Sjursen i, at der er brug for en ny retning i socialpolitikken. Hun fremhæver, at Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten har aftalt at afsætte en pulje på 250-300 millioner kroner som et kontant børnetilskud til familier, der er på integrationsydelse eller ramt af kontanthjælpsloftet. Desuden skal en såkaldt ydelseskommission se på de sociale ydelser.

”Helt grundlæggende kan vi som samfund ikke være tilfreds med, at vi efter en årrække med en sund og økonomi og fremgang stadig har lige mange mennesker på kanten af samfundet. Det er et svigt fra den tidligere regerings side,” siger Astrid Krag, som afviser, at Thorning-regeringen har et lige så stort ansvar for udviklingen.

”Under Thorning havde vi ikke højkonjunktur,” siger Astrid Krag, der bebuder, at hun vil gøre op med, hvad hun betegner som ”de borgerliges meget ideologiske tro på, at beskæftigelse er vejen til at løse alle sociale problemer.”

”Vi skal investere tidligere i udsatte mennesker. Hver eneste af de unge hjemløse, jeg har mødt, bærer historien om, at vi som samfund har sat alt for sent ind,” siger Astrid Krag.

Læs tema om socialt udsatte her.