Prøv avisen

Ny rapport sår tvivl om kriminalitet blandt indvandrere

”Det fremstilles ofte som en endegyldig sandhed, at unge indvandrere og efterkommere er mere kriminelle end danskere. Men det er vanskeligt præcist at sige, hvor stor en forskel, der er tale om. Både indvandrere og efterkommere har nogle andre livsvilkår og kommer fra andre socialklasser, og disse forskelle tager de hidtidige undersøgelser ikke fuldt ud højde for,” siger en af forskerne bag ny rapport. Foto: Ritzau Scanpix

Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund er mere kriminelle end unge med etnisk dansk baggrund, men det er vanskeligt at opgøre forskellene præcist, for eksisterende undersøgelser tager ikke fuldt ud højde for sociale forskelle, konkluderer ny rapport

Selvom en række undersøgelser har påvist en højere kriminalitet blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, så tager den hidtidige forskning ikke i tilstrækkelig grad højde for de sociale forskelle mellem nydanske og gammeldanske unge. Derfor er det vanskeligt præcist at fastslå, hvor meget mere kriminalitet unge med indvandrerbaggrund begår end unge fra danske familier.

Det er en af konklusionerne i et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet og Det Kriminalpræventive Råd, der har gransket de i alt 12 rapporter om ungdomskriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund, som er udkommet de seneste 13 år.

”Det fremstilles ofte som en endegyldig sandhed, at unge indvandrere og efterkommere er mere kriminelle end danskere. Men det er vanskeligt præcist at sige, hvor stor en forskel, der er tale om. Både indvandrere og efterkommere har nogle andre livsvilkår og kommer fra andre socialklasser, og disse forskelle tager de hidtidige undersøgelser ikke fuldt ud højde for. Samtidig er der store metodiske forskelle i de hidtidige undersøgelser, og det gør grundlaget for debatten usikkert,” siger lektor Sune Qvotrup Jensen fra institut for sociologi og socialt arbejde, der er en forskerne bag den nye rapport.

Rapporten viser på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, at knap 12 procent af de unge efterkommere under 30 år modtog en dom i 2016, mens det gjaldt knap seks procent af de jævnaldrende ikke-vestlige indvandrere og fire procent af de unge med etnisk dansk baggrund. Disse tal tager dog ikke højde for de sociale forskelle mellem de tre grupper.

Forskningsdirektør og professor Torben Tranæs fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, medgiver, at flere undersøgelser ikke indregner de sociale forskelle. Men overordnet set mener han ikke, at debatten om indvandreres kriminalitet hviler på et usikkert grundlag.

Han fremhæver, at registerundersøgelser af hele befolkningen påviser en større kriminalitet blandt især efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Og at de grundigste undersøgelser også tager højde for sociale og økonomiske forskelle mellem grupperne.

”Men det er rigtigt, at vi i forhold til indvandrerne for eksempel ikke har forældreoplysninger, og derfor er sammenligningen med socioøkonomisk ens jævnaldrende danskere vanskelig. Til gengæld har vi mange oplysninger om efterkommere, som indgår i de grundigste undersøgelser. Derfor er det rimeligt at konkludere, at unge efterkommere er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne i forhold til socioøkonomisk sammenlignelige danske unge,” siger Torben Tranæs.

Seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed er enig i, at de hidtidige undersøgelser ikke i fuldt omfang har taget højde for sociale forhold og andre forskelle.

”Men der er ingen diskussion om, at der procentvis er flere unge indvandrere og efterkommere, som begår kriminalitet sammenlignet med unge med etnisk dansk baggrund, selvom ungdomskriminaliteten er faldet meget markant for alle tre grupper de seneste mange år. Når vi sammenligner kriminalitet blandt de tre grupper, så er det altså principielt nærmest umuligt at lave undersøgelser, der fuldt ud tager højde for de sociale og andre forskelle. Med gode data kan vi komme rigtig langt, men i princippet vil der altid være nogle forskelle, vi ikke kan se i tallene,” siger Lars Højsgaard Andersen.

Han mener, at spørgsmålet om social baggrund er vigtigt for at forstå årsager og dermed forebygge kriminalitet. Men han mener også, at den højere kriminalitet blandt unge med ikke-vestlig baggrund i sig selv kræver opmærksomhed.

”For den, der for eksempel bliver overfaldet, er gerningsmandens socioøkonomiske baggrund næppe så vigtig,” siger Lars Højsgaard Andersen.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af unge, der har fået en dom som 18-årig, er halveret for både unge med dansk oprindelse og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fra 2005 til 2015. Den nye rapport viser, at unge med etnisk dansk baggrund modtog to tredjedele af de 38.000 domme, der blev afsagt til unge under 30 år i 2016, mens ikke-vestlige efterkommere modtog 6000 domme. De øvrige domme blev modtaget af ikke-vestlige indvandrere, vestlige indvandrere og vestlige efterkommere.