Prøv avisen

Red Barnet: Overgreb nyt knæk for udsatte flygtningebørn

De mistænkte overgreb mod mindreårige flygtninge på Langeland er hård kost for unge, der allerede har lidt.

Uledsagede, mindreårige flygtninge er en af de mest udsatte grupper. Derfor er det endnu værre, når den tillid, staten har stillet dem i udsigt, bliver brudt.

Det siger psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen efter nyheden om, at ansatte på Børnecenter Tullebølle er mistænkt for at have begået seksuelle overgreb på beboere.

- Størsteparten af de mindreårige flygtninge har været igennem nogle stærkt, psykisk belastende oplevelser.

- De har måske oplevet, at familie og venner er blevet slået ihjel. Så er de flygtet til Europa med risiko for at blive snydt, bedraget og udnyttet på vejen. Så de er stærkt belastede og i krise, når de ankommer, siger Kuno Sørensen.

Derfor har de ekstra brug for, at de rammer, de bliver placeret i, er trygge og kan genskabe den tillid til samfundet og andre mennesker, der kan være gået tabt på vejen.

Så er det skadeligt, når systemet svigter dem, som det er under mistanke i Børnecenter Tullebølle.

- Medarbejderne skal være tryghedspersoner, som de unge kan stole på og ikke frygte, at de bliver udnyttet af eller manipuleret af.

- Derfor er det et ekstra knæk for de unge, når de på et sted, de har fået at vide, vil passe på dem, oplever at blive seksuelt udnyttet, siger Kuno Sørensen.

Han efterlyser langt mere uddannet personale, når det kommer til håndteringen af mindreårige, uledsagede flygtninge. Et af problemerne på Børnecenter Tullebølle har netop været manglen på uddannet personale.

- Det er uhyre vigtigt, at personalet har den professionalisme, der skal til, for at kunne håndtere børn i krise.

- Ellers kan det være, at personalet opfatter en krisereaktion som uopdragenhed, hvis man ikke forstår de kulturelle og psykiske signaler, der bliver sent, siger Kuno Sørensen.

Langeland Kommune og Udlændingestyrelsen fortalte tidligere onsdag, at Børnecenter Tullebølle vil lukke ved ugens udgang. Det sker efter en lang periode med problemer på centret og altså også mulige overgreb mod beboere.