Regeringen afsætter 400 millioner kroner til styrket indsats mod ældres ensomhed

Følelsen af ensomhed er kernen i mange ældres fysiske og psykiske problemer. Det skal stort millionbeløb nu gøre noget ved, foreslår regeringen i nyt udspil til finansloven. Hvordan pengene skal bruges, er dog uklart

Der skal gøres noget ved ældres ensomhed, mener regeringen, som har afsat et millionbeløb til formålet.
Der skal gøres noget ved ældres ensomhed, mener regeringen, som har afsat et millionbeløb til formålet. Foto: Iris/Ritzau Scanpix.

Jo ældre man bliver, desto større er risikoen for, at man bliver ensom.

Man forlader arbejdsmarkedet, måske bliver man fysisk dårligere og ude af stand til at komme ud af huset, og de mennesker, man holder af, forsvinder eller dør.

Ensomhed kan i sidste ende være livstruende, og ifølge en tidligere beregning fra Ældre Sagen føler 50.000 danskere over 65 år sig svært ensomme.

Regeringen vil nu afsætte 100 millioner kroner om året i fire år til bekæmpelse af ensomhed, sorg og depression, i alt 400 millioner kroner.

Beløbet fremgår af regeringens udspil til finansloven, som præsenteres på torsdag. Det er endnu ikke besluttet, hvordan de skal fordeles.

Ældreminister og tidligere plejehjemsleder Thyra Frank fra Liberal Alliance vil ikke tage konkret stilling til spørgsmålet, da det ifølge hende skal være op til landets kommuner at prioritere på området.

”Jeg vil rigtig gerne være med til at sige, at vi skal bruge penge på ensomhed, som er et område, der ligger mig meget på sinde. Men jeg vil ikke diktere, hvordan kommunerne skal bruge dem. Det er meget forskelligt, hvor langt man er i kommunerne,” siger ministeren.

Hun henviser til allerede eksisterende initiativer fra landets kommuner som eksempler, andre kommuner kan tage til sig eller udvikle på.

Der kunne eksempelvis være tale om samarbejde med frivillige og organisationer som Folkebevægelsen mod Ensomhed, der blandt andet arrangerer fællesspisninger, eller andre fællesskabsinitiativer.

Det kan også være videreuddannelse og kompetenceudvikling af plejepersonale, som kan styrke dem i at spotte tegn på ensomhed hos de ældre, de besøger.

”For mig er det vigtigste, at vi får fokus på problemet og får det prioriteret højt. Hvordan finder vi de ensomme ældre? Og får vi hånd under dem? Der er jo lige så mange tanker, som der er kommuner. Socialt samvær skal i det hele taget prioriteres. Jeg har set folk, der er startet med at sidde inde ved sig selv med armene over kors og sige, at det er der, de helst vil sidde. De havde glemt, hvad fællesskabet gjorde, så de ville have lov til at sidde for sig selv. Så er det jo op til personalet at lokke dem ud,” siger hun.

Hos Ældre Sagen er direktør Bjarne Hastrup glad for regeringens udspil.

”Jeg kender de ensomme mennesker. Og det går til marv og ben, for man ved, at i det øjeblik man lukker døren og går hjem til sin egen familie, så sidder de alene tilbage. Det er en kæmpe opgave, vi står over for, og her er endelig en minister, som forstår det. Det er min første reaktion,” siger han og giver et konkret bud på, hvordan pengene kan gøre nytte:

”Vi har nu alletiders chance, vi skal bare sørge for, at pengene kommer direkte ud til de ældre. Jeg håber, meget af puljen vil gå til civilsamfundet. Det vil sige aktører, som kan arrangere spisegrupper og mobilisere familie og naboer i trappeopgange. Det her er klart det civile samfunds ansvar, og der skal ikke ansættes 400 konsulenter eller frivillige i kommunerne,” siger han.

Bjarne Hastrup mener desuden, at regeringen bør lave en national handlingsplan om at halvere antallet af de 200.000 ensomme i Danmark og holde øje med, hvad man gør af fremskridt på det punkt, og ikke med, hvor mange af pengene der bruges på hvad.

Udover initiativet til kamp mod ensomhed vil regeringen afsætte 50 millioner kroner om året i fire år til at afhjælpe rekrutteringsproblemer og komme ledige stillinger til livs, et samlet beløb på 200 millioner. Og netop manglen på hænder er noget, Jette Skive (DF) peger på. Hun er formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Kommunernes Landsforening og byrådsmedlem i Aarhus Kommune.

”Det, vi mangler lige nu, er mennesker. Der er ikke nok, der søger ind på de relevante uddannelser. Det er jo dejlige forjættende toner, både med penge til kampen mod ensomhed og til at hjælpe med rekruttering, men det siger jeg med alle mulige forbehold, for puljer har det med at holde op efter fire år. Og hvad gør man så, hvis man har startet alle mulige initiativer? Det er jo kun fantasien, der sætter grænser for aktiviteter og arrangementer, men jeg vil vente, til jeg ser et mere detaljeret indhold. ”

Detaljerne i det konkrete forslag skal forhandles til efteråret.