Regeringen forhaler debat om blasfemiparagraf

Justitsministeriet holder på længe ventet udtalelse fra Straffelovrådet om konsekvenserne af at ophæve den omstridte blasfemiparagraf. Uforståeligt og stærkt kritisabelt, mener retsordførere, men regeringen frygter reaktionen, lyder vurdering

Justitsminister Mette Frederiksen meddeler, at Straffelovrådets udtalelse om blasfemiparagraffen snart vil blive offentliggjort.
Justitsminister Mette Frederiksen meddeler, at Straffelovrådets udtalelse om blasfemiparagraffen snart vil blive offentliggjort. Foto: Jens Astrup.

Den bliver stort set aldrig brugt. Men dens symbolske betydning er stor. Nu er straffelovens paragraf 140 - blasfemiparagraffen - på vej tilbage i debatten.

Den aktuelle anledning er, at landets højeste juridiske sagkundskab i Straffelov-rådet ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger for mere end to måneder siden afleverede en længe ventet udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af paragraffen.

Men udtalelsen, som tilbage i 2011 blev bestilt af den daværende VK-regering, og som skal danne baggrund for en offentlig høring, diskussion og mulig politisk afskaffelse af den 149 år gamle paragraf, er endnu ikke blevet offentliggjort.

Både Enhedslisten og den borgerlige opposition mener, at regeringen forsøger at lægge låg på diskussionen ved at forhale offentliggørelsen af udtalelsen.

”Jeg har svært ved at gætte, hvad der foregår. Vi har ventet fire år på Straffelovrådets rapport, og der er enighed om, at blasfemiparagraffen er for gammel. Vi skal bare være sikre på, at der ikke opstår noget uforudset, hvis vi afskaffer den. Regeringen forhaler tingene helt unødigt,” siger Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper.

Som medlem af Folketingets Retsudvalg fik Pernille Skipper den 15. januar svar fra justitsminister Mette Frederiksen (S), der skrev, at Straffelovrådets udtalelse snart vil blive offentliggjort.

Venstres retsordfører Karsten Lauritzen finder det ligeledes ”stærkt kritisabelt”, at regeringen endnu ikke har offentliggjort Straffelovrådets udtalelse.

”Det er endnu et eksempel på, at regeringen sidder på faglig viden, som ellers kunne danne afsæt for en vigtig offentlig debat. Det er sørgeligt for folkestyret, at regeringen tilsyneladende lader sin egen interne splittelse stå i vejen for at drøfte blasfemiparagraffen på et oplyst grundlag,” siger Karsten Lauritzen.

Også De Konservatives retspolitiske ordfører Mai Mercado beklager, at det endnu ikke er muligt at læse rapporten, der vil danne afsæt for partiets holdning.

Jacob Mchangama, der er direktør for tænketanken Justitia, vurderer, at Straffelovrådets udtalelse er omgærdet af en vis nervøsitet.

”Jeg tror, der er en frygt for, at en afskaffelse af blasfemiparagraffen internationalt vil blive til en historie om, at landet, der tillod Muhammedtegningerne, nu åbner op for fri forhånelse af religion. Det kan også være, at man er bange for, at der stiller sig en person op på Rådhuspladsen og forsøger at brænde Koranen af. Der har været terrorangreb i Paris og København, og det er muligt, at den velkendte danske pragmatisme har sejret fremfor hensynet til grundlæggende principper,” siger Jacob Mchangama, der argumenterer for en afskaffelse af den omstridte paragraf.

Lektor i praktisk filosofi Sune Lægaard fra Roskilde Universitet peger på, at det står Folketinget frit for at afskaffe blasfemiparagraffen, fordi den i modsætning til racismeparagraffen ikke er bundet op på FN-konventioner.

”Men hvis man afskaffer den, så kan det blive opfattet som en aktiv handling, der accepterer hån, spot og latterliggørelse af religioner. Derfor vil mange politikere nok vægre sig ved at afskaffe den nu, selvom de måske principielt mener, at paragraffen skal fjernes,” siger Sune Lægaard.

Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen afviser, at regeringen for-søger at forhale diskussionen om blasfemiparagraffen.

”Jeg har ikke været involveret i en politisk drøftelse af paragraffen, men jeg synes, vi skal have den. Men ærlig talt, i den nuværende situation er der emner, der står højere på den politiske dagsorden,” siger Trine Bramsen.

Justitsministeriet har ikke ønsket at svare på, hvornår ministeriet har modtaget udtalelsen fra Straffelovrådet, men oplyser, at udtalelsen ”snart vil blive offentliggjort og sendt i høring”.