Prøv avisen

Regeringen vil give konfirmander fast skematid

Fremover skal kommuner frit kunne tage tid fra folkeskolens understøttende undervisning til, at elever på 7. eller 8. klassetrin kan gå til præst. Foto: Richard Clark

Siden 2015 har 67 kommuner deltaget i forsøg om at tage tid fra skolens understøttende undervisning til konfirmations-forberedelse. Nu vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) gøre ordningen permanent

Fremover skal kommuner frit kunne tage tid fra folkeskolens understøttende undervisning til, at elever på 7. eller 8. klassetrin kan gå til præst. Dermed undgår elever og præster, at konfirmationsforberedelsen må lægges i sene eftermiddagstimer, og at den samlede undervisningsdag bliver meget lang.

Sådan lyder meldingen fra regeringspartierne Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, efter at en evaluering af tre års forsøg med at tage tid på skoleskemaet fra den såkaldt understøttende undervisning til konfirmationsforberedelsen har vist, at elever, præster og til dels lærere er glade for ordningen.

”Der er en overvejende positiv vurdering af forsøgene med at give eleverne konfirmationsforberedelse i stedet for understøttende undervisning i to timer om ugen. Derfor ønsker vi nu at gøre ordningen permanent,” siger undervisningsminister Merete Riisager (LA), som dog betoner, at det lige nu kun er et regeringsudspil, som kræver tilslutning fra hele forligskredsen bag folkeskoleloven, det vil sige også Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Ifølge ministeren er der ikke tale om, at konfirmationsforberedelsen, som er forkyndende og forestås af den lokale præst, skal gøres til en del af folkeskolen.

Men siden folkeskole- reformen fra august 2014 forlængede skoledagen til næsten at svare til et fuldstidsjob, har det været svært at finde tid til at gå til præst uden at rydde plads på skoleskemaet til det.

”Konfirmationsforberedelse er ikke en del af skoletiden, men min holdning er, at den er en vigtig del af civil-samfundet, og at skolen ikke skal spænde ben for den. Jeg ønsker så meget fleksibilitet i skolen, at eleverne også kan få tid til andre vigtige aktiviteter, hvad enten det er at være medlem af en håndboldklub eller at gå til præst,” siger Merete Riisager.