Rengøring hver fjerde uge? Ældrepleje under pres

Det voksende antal ældre kan ikke nødvendigvis regne med at få hjemmehjælp og pleje i samme omfang som i dag, mener eksperter

Rengøring hver fjerde uge? Ældrepleje under pres
Foto: Casper Christoffersen/Ritzau Scanpix.

Kan ældre i fremtiden regne med at få hjemmehjælp, pleje og omsorg i samme omfang som i dag?

Det er tvivlsomt, kunne en del tyde på.

Ifølge Kommunernes Landsforening vil der i 2030 mangle 16.000 sosu’er, hvis det ikke lykkes at uddanne flere, end det er tilfældet i dag. Det skyldes især, at der bliver flere og flere ældre over de kommende år. I dag er der 291.487 ældre over 80 år. Det tal vil ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning være vokset til 426.234 i 2030. Det er en stigning på 46 procent.

Det store demografiske træk, som Danmark står over for i de kommende år, bekymrer Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

”Det bliver ikke bare økonomiske ressourcer, der bliver en udfordring i de kommende år. Det er i høj grad også et spørgsmål om rent menneskelige ressourcer. For der skal være nogle til at tage sig af de mange flere ældre,” siger han.

Der påhviler ifølge Jes Søgaard både kommunerne og regionerne en opgave i at forsøge at fastholde deres personale. Og tillige se, om de kan få flere af dem til at arbejde på fuld tid.

”Rigtige mange sosu’er arbejder på deltid. Det skyldes en kombination af, at mange af stillingerne slås op på deltid, men også, at mange vælger at gå ned i tid til 32 eller 27 timer om ugen for bedre at kunne holde til et hårdt arbejdsmiljø,” siger Jes Søgaard.

Hos fagforeningen FOA, der organiserer mange af landets sosu’er, er de selvsagt også opmærksomme på de kommende års mangel på personale. Det fortæller FOA’s sektorleder for pleje- og sundhedsområdet Torben Klitmøller Hollmann.

”Vi forsøger at se på, hvordan man kan arbejde anderledes på ældreområdet. Dels for at fastholde flere og dels er der en del, som falder fra på uddannelsen, når de møder praksis ude i virkeligheden,” siger han.

Noget af opskriften er ifølge Torben Klitmøller Hollmann at arbejde i mindre teams, så hver hjemmehjælper ser færre forskellige beboere. Det er vigtigt for hjemmehjælperne, at de har mulighed for at skabe relationer til de ældre, fortæller han.

”At man kan sige ’vi ses i morgen’ eller høre, hvordan en fødselsdag, den ældre har været til, gik. Hvis man kommer hos den samme hver dag, har man også nemmere ved at opdage, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være. Eksempelvis få behandlet et problem i tide og på den måde undgå en indlæggelse på et senere tidspunkt,” siger han.

Ligesom Jes Søgaard peger Torben Klitmøller Hollmann på, at en del sosu’er arbejder på deltid, mens de samtidig påtager sig ekstraarbejde andre steder via vikarbureauer.

”Det fortæller, at det ikke nødvendigvis handler om, at de vil arbejde mindre end fuld tid. Så man er nødt til at se på deres arbejdsvilkår, så de har lyst til at lægge alle deres timer i deres faste arbejde,” siger han.

En del kunne også tyde på, at der i 2030 vil mangle på sygeplejersker. Der findes forskellige fremskrivninger på området, men hos fagforeningen Dansk Sygeplejeråd (DSR) arbejder de ud fra en fremskrivning fra Damvad Analytics, som viser, at der i 2030 vil mangle 8000 sygeplejersker. DSR kom i foråret med 12 anbefalinger til, hvordan man løser det problem.

”Det handler både om, hvordan man får flere til at søge ind i faget, hvordan man fastholder flere af de studerende på uddannelsen, og hvordan de bliver taget imod, når de kommer ud på arbejdspladserne. Men det handler altså også om, hvilken løn de får for deres arbejde, hvis man skal fastholde flere i faget,” siger Grethe Christensen, formand for DSR.

Ifølge Jakob Kjellberg, professor ved Vive – Det Nationale forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er der heller ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet kommer til at mangle menneskelige ressourcer i fremtiden. Og det gælder i høj grad om, at bruge dem, man har, bedre, end det er tilfældet i dag. Den udvikling er faktisk allerede i gang, påpeger han.

”Folk skal allerede i dag mere selv, end de skulle tidligere. I hjemmeplejen får man ikke længere rengøring hver uge eller hver anden uge. Nu er det hver tredje uge, og mon ikke, at det på et tidspunkt bliver hver fjerde uge for de få udvalgte, der får det,” siger Jakob Kjellberg.

For der vil ifølge professoren over de kommende år ske en voldsom stigning i forskellen mellem, hvor mange ældre der er, og hvor mange der er til at tage sig af dem.

”Det er ikke i morgen eftermiddag, at der er et problem, men når man kigger på den langsigtede udvikling, er vi simpelthen nødt til at gøre tingene radikalt anderledes end i dag. Og få mere ud af de ressourcer, vi har,” siger han.